Аktivnosti

U prilogu se nalaze izvještaji:

Naziv Broj preuzimanja Preuzmi
Finalni izveštaj za analizu evaluacije uticaja & validaciju dizajna evaluacije uticaja 1910
ISTRAŽIVANJE STEPENA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA RUGIPP-a 1774