Područne jedinice

U područnim jedinicama (PJ) obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 1. praćenje i održavanje javnih evidencija o nepokretnostima i komunalnim uređajima (praćenje i evidentiranje nastalih promjena na nepokretnostima i komunalnim uređajima),
 2. snimanje utvrđenih promjena na terenu, po potrebi, u skladu sa zakonom,
 3. sprovođenje snimljenih promjena na katastarskim planovima, u katastarskom operatu, odnosno katastru komunalnih uređaja,
 4. distribuciju podataka katastarskih evidencija - izdavanje kopija geodetskih planova, prepisa i izvoda iz elaborata premjera, katastra nepokretnosti/zemljišta i komunalnih uređaja,
 5. saradnju sa geodetskim organizacijama oko izdavanja podataka premjera, katastra nepokretnosti, katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja,
 6. imovinskopravne odnose na nepokretnostima,
 7. prvostepena rješenja iz oblasti katastra nepokretnosti i komunalnih uređaja,
 8. raspravljanje imovinskopravnih odnosa na građevinskom zemljištu, pripremu nacrta i prijedloga rješenja za skupštine opština, utvrđivanje služnosti, privremeno zauzimanje i druge poslove,
 9. pravni režim prometa nepokretnosti, eksproprijaciju, uzurpaciju zemljišta, nacionalizaciju, agrarnu reformu i kolonizaciju, kmetska zemljišta, beglučke odnose, komasaciju, obligacione odnose, upravljanje na nepokretnostima u državnoj svojini, poslove koji se odnose na nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i/ili poslovne prostore, davanje stručnih mišljenja pravnim licima, organizacijama i građanima, donošenje prvostepenih rješenja iz imovinskopravne oblasti,
 10. poslove obračuna katastarskih prihoda,
 11. obračun i naplatu naknada za korišćenje podataka premjera i katastra nepokretnosti i naknada za vršenje usluga Uprave iz oblasti premjera, katastra nepokretnosti i komunalnih uređaja,
 12. kompletiranje i dostavljanje spisa u žalbenom postupku drugostepenom organu,
 13. poslove geodetskih vještačenja, te druge poslove s tim u vezi koje ova uprava obavlja na zahtjev sudova, drugih državnih organa, građana i drugih pravnih subjekata,
 14. pripremu privremenih baza katastra nepokretnosti za potrebe izlaganja, te koordinaciju rada područne jedinice i komisija za izlaganje u svim fazama osnivanja katastra nepokretnosti,
 15. poslove vođenja knjige uloženih ugovora,
 16. sprovođenje mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.

Ovdje možete pogledati mapu koja prikazuje organizacione jedinice van sjedišta uprave.

image/svg+xml --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?>Sjedište uprave
Trg Republike Srpske 8
78000
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
051 338 000
uprava@rgurs.org
PJ Banja Luka
Veljka Mlađenovića 12 C
78000
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
051 456 252 051 456 240
katbanjaluka@rgurs.org
PJ Gradiška
Vidovdanska 64 B
78400
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
051 813 359
katgradiska@rgurs.org
PJ Kneževo
Dujka Komljenovića bb
78230
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
051 591 281
katknezevo@rgurs.org
PJ Kozarska Dubica
Svetosavska 26 A
79240
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
052 417 326
katkozarskadubica@rgurs.org
PJ Kotor Varoš
Stefana Nemanje bb
78220
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
051 783 612
katkotorvaros@rgurs.org
PJ Laktaši
Karađorđeva bb
78250
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
051 490 661 051 490 664
katlaktasi@rgurs.org
PJ Mrkonjić Grad
Boraca Srpskih bb
70260
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
050 211 035
katmrkonjicgrad@rgurs.org
PJ Novi Grad
Karađorđa Petrovića 29
79220
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
052 751 290
katnovigrad@rgurs.org
PK Krupa na Uni
Trg braće Mandić 7
79227
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
052 750 022
katkrupanauni@rgurs.org
PJ Kostajnica
Trg Kralja Petra prvog oslobodioca 21
79224
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
052 663 410
katkostajnica@rgurs.org
PJ Prijedor
Vojvode Putnika bb
79102
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
052 211 366 052 211 090
katprijedor@rgurs.org
PK Oštra Luka
Oštra Luka bb
79263
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
052 337 162
katostraluka@rgurs.org
PJ Prnjavor
Branka Ćopića 27
78430
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
051 660 572
katprnjavor@rgurs.org
PJ Ribnik
Rade Jovanovića bb
79288
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
050 431 282
katribnik@rgurs.org
PK Petrovac
Drinići bb

Radno Vrijeme: 07:00-15:00
050 465 024
katpetrovac@rgurs.org
PK Istočni Drvar
Potoci bb

Radno Vrijeme: 07:00-15:00
050 490 200
katistocnidrvar@rgurs.org
PJ Srbac
Mome Vidovića 12 A
78420
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
051 740 564
katsrbac@rgurs.org
PJ Teslić
Aleksandra Rajkovića 20 A
74270
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
053 432 710
katteslic@rgurs.org
PJ Čelinac
Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 5
78240
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
051 551 063
katcelinac@rgurs.org
PJ Šipovo
Trg Patrijarha srpskog Pavla 1
70270
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
050 371 459
katsipovo@rgurs.org
PK Jezero
21. Novembra 1
70206
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
050 291 335
katjezero@rgurs.org
PK Kupres
PJ Šipovo

Radno Vrijeme: 07:00-15:00
050 371 459
katkupres@rgurs.org
PJ Bijeljina
Žrtava fašističkog terora 21 i Sremska 2
76000
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
055 210 077
katbijeljina@rgurs.org
PJ Derventa
Trg Oslobođenja 21
74400
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
053 311 830
katderventa@rgurs.org
PJ Doboj
Svetog Save 26
74000
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
053 221 993
katdoboj@rgurs.org
PK Petrovo
Ozrenskih odreda bb
74317
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
053 260 057
katpetrovo@rgurs.org
PJ Stanari
Stanari bb
74208
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
053 296 535
katstanari@rgurs.org
PJ Lopare
Cara Dušana 143
75240
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
055 650 239
katlopare@rgurs.org
PJ Modriča
Trg Milana Jelića 3
74480
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
053 812 220
katmodrica@rgurs.org
PK Vukosavlje
Muse Ćazima Ćatića 161
74470
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
053 707 470
katvukosavlje@rgurs.org
PJ Pelagićevo
Vuka Karadžića 66
76256
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
054 810 268
katpelagicevo@rgurs.org
PK Donji Žabar
Beogradska 21
76273
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
054 861 047
katdonjizabar@rgurs.org
PJ Brod
Svetog Save 13
74450
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
053 610 250
katbrod@rgurs.org
PJ Ugljevik
Trg Đenerala Draže Mihajlovića bb
76330
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
055 772 579
katugljevik@rgurs.org
PJ Šamac
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 30
76230
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
054 611 408
katsamac@rgurs.org
PJ Bratunac
Drinska 18
75420
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
056 410 233
katbratunac@rgurs.org
PJ Višegrad
Kozačka 11
73240
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
058 620 506
katvisegrad@rgurs.org
PJ Vlasenica
Svetosavska 12
75440
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
056 734 572
katvlasenica@rgurs.org
PJ Zvornik
Patrijarha Pavla 1
75400
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
056 210 089
katzvornik@rgurs.org
PK Osmaci
Osmaci bb
75406
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
056 337 194
katosmaci@rgurs.org
PJ Milići
Miloša Obilića 21 A
75446
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
056 740 731
katmilici@rgurs.org
PJ Pale
Karađorđeva 54
71420
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
057 226 582
katpale@rgurs.org
PJ Istočni Stari Grad
Hreša bb
71144
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
057 265 128
katistocnistarigrad@rgurs.org
PJ Rogatica
Srpske sloge 46
73220
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
058 415 403
katrogatica@rgurs.org
PK Novo Goražde
Božidara Goraždanina 64
73110
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
058 430 225
katnovogorazde@rgurs.org
PJ Rudo
Đenerala Dragoljuba Draže Mihajlovića 41
73260
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
058 711 315
katrudo@rgurs.org
PJ Sokolac
Glasinačka 15
71350
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
057 448 313
katsokolac@rgurs.org
PJ Srebrenica
Vase Jovanovića 8
75430
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
056 440 755
katsrebrenica@rgurs.org
PK Skelani
Skelani bb
75436
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
056 471 164
katskelani@rgurs.org
PJ Istočna Ilidža
Vojvode Radomira Putnika 49 C
71216
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
057 316 029
katistocnailidza@rgurs.org
PJ Trnovo
Trg Srđana Kneževića bb
71220
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
057 610 353
kattrnovo@rgurs.org
PJ Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 60
71123
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
057 320 810
katistocnonovosarajevo@rgurs.org
PJ Han Pijesak
Srpske vojske 10
71360
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
057 557 143
kathanpijesak@rgurs.org
PJ Šekovići
Palih boraca bb
75450
Radno Vrijeme: 07:00-15:00
056 653 639
katsekovici@rgurs.org
PJ Bileća
Kralja Petra prvog oslobodioca 9
89230
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
059 370 160
katbileca@rgurs.org
PK Berkovići
Berkovići bb
88363
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
059 860 169
katberkovici@rgurs.org
PJ Gacko
Stojana Kovačevića 6
89240
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
059 472 214
katgacko@rgurs.org
PJ Kalinovik
Omladinska 7B
71230
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
057 623 580
katkalinovik@rgurs.org
PJ Ljubinje
Svetosavska 3
88380
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
059 621 269
katljubinje@rgurs.org
PJ Nevesinje
Obrena Ivkovića bb
88280
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
059 601 109
katnevesinje@rgurs.org
PK Istočni Mostar
PJ Nevesinje

Radno Vrijeme: 07:30-15:30
059 601 109
katistocnimostar@rgurs.org
PJ Foča
Principova 17
73302
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
058 210 203
katfoca@rgurs.org
PJ Trebinje
Vuka Karadžića 12 A
89101
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
059 245 340
kattrebinje@rgurs.org
PJ Čajniče
Serdara Janka Vukotića 8
73280
Radno Vrijeme: 07:30-15:30
058 315 474
katcajnice@rgurs.org