OGLAS O IZLAGANJU ZA KATASTARSKU OPŠTINU PARNICE

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

PODRUČNA JEDINICA KOZARSKA DUBICA

__________________________________________________________________________________________________________________

Svetosavska 26 A, Kozarska Dubica,tel.faks 052/417-326 , tel: 052/490-660, 490-661, 490-662, E-mail : katkozarskadubica@rgurs.org

 

             Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/12,110/16 i 62/18), a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti

 

           KOMISIJA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA

                                        I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

  imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj

                                 21.04/951-4326/21 od 17.12.2021. godine, objavljuje

 

                           O  G  L  A  S

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U OPŠTINI KOZARSKA DUBICA ZA KATASTARSKU OPŠTINU PARNICE

                                                  

         KOJI JE DOSTUPAN NA OVOM LINKU : /uploads/_.._4.pdf