JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-646/21

Dana: 10.12.2021. god.

 

            Na osnovu članova 80. stav 3. Zakona o republičkoj upravi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 115/18), a u skladu sa Planom poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2021. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/21), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove objavljuje, a na osnovu Rješenja o davanju broj  21.01/052-129-1/21 od 18.02.2021. godine v.d.pomoćnika direktora za ekonomsko – finansijske poslove, mr Dragan Stanković, potpisuje

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

koji je dostupan na ovom linku : 

/uploads/Javni_poziv-_BL.pdf