LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA


Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mailuprava@rgurs.org

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA NAMJEŠTENIKA

 

Broj: 21.01/052-553/20

Dana: 10.12.2020. godine

 

                Na osnovu člana 17. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 38/12 i 20/15) Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika putem javnog konkursa za upražnjena radna mjesta: viši saradnik za računovodstvene poslove, Sektor za ekonomsko-finansijske poslove; viši saradnik za kontrolu ekonomsko-finansijskih poslova, Sektor za ekonomsko-finansijske poslove; saradnik za opšte poslove, Područna jedinica Banja Luka; viši saradnik za analizu podataka Registra cijena nepokretnosti i Adresnog registra, Sektor za normativne poslove, evropske integracije i međunarodne projekte i saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Srebrenica, a u vezi sa Javnim konkursom objavljenim u dnevnom listu „Nezavisne novine“ dana 26.10.2020. godine i na internet stranici www.rgurs.org, na sjednici održanoj dana 10.12.2020. godine sačinila je

LISTU

uspješnih kandidata

 

               

VIŠI SARADNIK ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Goran Kesić

15

2.

Jelena Kovačević

12

 

 

VIŠI SARADNIK ZA KONTROLU EKONOMSKO-FINANSIJSKIH POSLOVA

SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Jelena Kovačević

15

2.

Goran Kesić

12

3.

Bojan Popović

10

 

 

SARADNIK ZA OPŠTE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA BANJA LUKA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Tijana Bajić

15

2.

Milanka Banjac

12

3.

Olivera Jefić

10

4.

Sanja Petrović

10

5.

Zora Kučuk

9

 

 

VIŠI SARADNIK ZA ANALIZU PODATAKA REGISTRA CIJENA NEPOKRETNOSTI I ADRESNOG REGISTRA

SEKTOR ZA NORMATIVNE POSLOVE, EVROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNE PROJEKTE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Dragana Svitlica

15

2.

Jovana Stanković

15

3.

Goran Kesić

13

4.

Aleksandar Gvozdarević

11

5.

Vera Novaković

11

6.

Jelena Kovačević

11

7.

Bojan Popović

10

8.

Nikolina Ćulibrk

9

9.

Rajka Mijatović

8

 

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE U PODRUČNOJ JEDINICI

PODRUČNA JEDINICA SREBRENICA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Slađana Vasić

15

 

 

                                                                                            D I R E K T O R 

 

Bosiljka Predragović, dipl. pravnik