SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU OPŠTE I POSEBNE USLOVE IZ JAVNOG KONKURSA I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJALUKA


Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mailuprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-553/20

Dana: 04.12.2020. godine

 

U vezi sa Javnim konkursom za popunu upražnjenih radnih mjesta: viši saradnik za računovodstvene poslove, Sektor za ekonomsko-finansijske poslove; viši saradnik za kontrolu ekonomsko-finansijskih poslova, Sektor za ekonomsko-finansijske poslove; saradnik za opšte poslove, Područna jedinica Banja Luka; viši saradnik za analizu podataka Registra cijena nepokretnosti i Adresnog registra, Sektor za normativne poslove, evropske integracije i međunarodne projekte i saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Srebrenica, objavljenog dana 26.10.2020. godine u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovisnko-pravne poslove, objavljuje se sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa:

 

Sastav Konkursne komisije za izbor kandidata putem javnog konkursa:

 

  1. Miloš Aćić – predsjednik Komisije,
  2. mr Dragan Stanković – član,
  3. Đorđe Bogojević – član.

 

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa i vrijeme održavanja intervjua:

 

10.12.2020. godine

 

09:00 časova

 

Goran Kesić

Jelena Kovačević

Sanja Petrović

Jovana Stanković

Rajka Mijatović

Tijana Bajić

Dragana Svitlica

Jelena Đuranović

Olivera Jefić

Milanka Banjac

Nikolina Ćulibrk

Jovan Joksimović

Vera Novaković

Slađana Vasić

Bojan Popović

Aleksandar Gvozdarević

Zora Kučuk

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                   Miloš Aćić, dipl. pravnik