LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA - 05.06.2024.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

_______________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-261/24

Datum: 05.06.2024. godine

 

            Na osnovu člana 17. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 38/12 i 20/15) Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika putem javnog konkursa za upražnjena radna mjesta: saradnik-hardverski tehničar, Odjeljenje za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti i saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Pelagićevo, a u vezi Javnog konkursa objavljenog u dnevnom listu „Nezavisne novine“ izdanje za dan 29.04.2024. godine i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (http://www.rgurs.org), sačinila je

 

 

LISTU

uspješnih kandidata

 

 

SARADNIK-HARDVERSKI TEHNIČAR

ODJELJENJE ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Dragan Svitlica

15

 

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE U PODRUČNOJ JEDINICI

PODRUČNA JEDINICA PELAGIĆEVO

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Biljana Brkić

15

 

 

                                                                                                                                                                         DIREKTOR

                                                                                                                                                                Mr Dragan Stanković