SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU OPŠTE I POSEBNE USLOVE IZ JAVNOG KONKURSA I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA 05.06.2024.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

____________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-261/24

Datum: 27.05.2024. godine

 

            U vezi Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta: saradnik-hardverski tehničar, Odjeljenje za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti i saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Pelagićevo, objavljenog dana 29.04.2024. godine u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (http://www.rgurs.org), objavljuje se sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa:

 

Sastav Konkursne komisije za izbor kandidata putem javnog konkursa:

 

  1. Ljilja Pešikan – predsjednik Komisije,
  2. Stojan Jungić – član,
  3. Sanja Bajić – član.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa i vrijeme održavanja intervjua:

 

05.06.2024. godine

12:00 časova

 

Saradnik-hardverski tehničar, Odjeljenje za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti:

 

  1. Dragan Svitlica

 

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Pelagićevo:

 

  1. Biljana Brkić

 

 

 

                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                                                                                         Ljilja Pešikan, dipl. pravnik