SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU OPŠTE I POSEBNE USLOVE IZ JAVNOG KONKURSA I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA 04.06.2024.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

____________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-235/24

Datum: 27.05.2024. godine

 

            U vezi Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta: viši saradnik za računovodstvene poslove, Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove, viši saradnik za poslovne aplikacije, Odjeljenje za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti, viši saradnik za pravne poslove, Odjeljenje za međunarodne projekte, saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Banja Luka, saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Kotor Varoš, saradnik za opšte poslove, Područna jedinica Istočno Novo Sarajevo i saradnik za opšte poslove, Područna jedinica Pale, objavljenog dana 17.04.2024. godine u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (http://www.rgurs.org), objavljuje se sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa:

 

 

Sastav Konkursne komisije za izbor kandidata putem javnog konkursa:

 

 1. Ljilja Pešikan – predsjednik Komisije,
 2. Stojan Jungić – član,
 3. Nina Ćurguz – član.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa i vrijeme održavanja intervjua:

 

04.06.2024. godine

11:30 časova

 

Viši saradnik za računovodstvene poslove, Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove:

 1. Bojan Popović
 2. Biljana Kukavica
 3. Nataša Figurek

 

Viši saradnik za poslovne aplikacije, Odjeljenje za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti:

 1. Igor Suzić

 

Viši saradnik za pravne poslove, Odjeljenje za međunarodne projekte:

 1. Tamara Vasilić

 

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Banja Luka:

 1. Ilija Popović
 2. Marela Velaula

 

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Kotor Varoš:

 1. Slađa Vučenović

 

Saradnik za opšte poslove, Područna jedinica Istočno Novo Sarajevo:

 1. Ivana Gluhović

 

Saradnik za opšte poslove, Područna jedinica Pale:

 1. Sanja Kalem

 

 

                                                                                                                                                                                PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                                                                              Ljilja Pešikan, dipl. pravnik