LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

_______________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-677/23

Datum: 11.01.2024. godine

 

            Na osnovu člana 17. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 38/12 i 20/15) Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika putem javnog konkursa za upražnjena radna mjesta: viši saradnik za Sistem upravljanja finansijskim-informacijama (SUFI), Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove i viši saradnik za pravne poslove u javnim nabavkama, Odjeljenje za javne nabavke, a u vezi Javnog konkursa objavljenog u dnevnom listu „Nezavisne novine“ izdanje za dan 28.11.2023. godine i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (http://www.rgurs.org), sačinila je

 

 

LISTU

uspješnih kandidata

 

 

VIŠI SARADNIK ZA SISTEM UPRAVLJANJA FINANSIJSKIM INFORMACIJAMA (SUFI)

ODJELJENJE ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Irina Radomir

14

2.

Tatjana Ožegović

12

 

 

VIŠI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE U JAVNIM NABAVKAMA

ODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Nada Lončar Prtija

14

2.

Stanimirka Smiljić

12

 

 

                                                                                                                                                                                DIREKTOR

                                                                                                                                                                        Mr Dragan Stanković