LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

_______________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-506/23

Datum: 16.08.2023. godine

 

            Na osnovu člana 17. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 38/12 i 20/15) Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika putem javnog konkursa za upražnjena radna mjesta: viši saradnik za finansijsko izvještavanje, Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove; saradnik za poslove Pisarnice, Pisarnica; vozač-kurir, Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove; vozač, Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove; portir, Odjeljenje za opšte poslove; saradnik za administrativno-tehničke poslove, Područna jedinica Čajniče; saradnik za administrativno-tehničke poslove, Područna jedinica Istočno Novo Sarajevo; saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Nevesinje; saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Laktaši; saradnik za arhiv, Pisarnica; tehnički sekretar, Uprava; viši saradnik za zaštitu od požara, Odsjek za zaštitu; saradnik za administrativno-tehničke poslove, Odjeljenje za pravne poslove; saradnik za opšte poslove, Područna jedinica Mrkonjić Grad; viši saradnik za poslovne aplikacije, Odjeljenje za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti i viši saradnik za koordinaciju radnih tijela IGPRS, Odjeljenje za infrastrukturu geoprostornih podataka Republike Srpske, a u vezi Javnog konkursa objavljenog u dnevnom listu „Nezavisne novine“ izdanje za dan 12.07.2023. godine i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (http://www.rgurs.org) i dopune javnog konkursa objavljenog dana 13.07.2023. godine u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, na sjednici održanoj dana 11.08.2023. godine sačinila je

 

 

LISTU

uspješnih kandidata

 

 

VIŠI SARADNIK ZA FINANSIJSKO-IZVJEŠTAVANJE

ODJELJENJE ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Mirjana Srdić

15

2.

Nataša Figurek

13

3.

Dragana Đekanović

13

4.

Mirjana Bajić

12

 

 

SARADNIK ZA POSLOVE PISARNICE

PISARNICA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Aleksandar Dodig

15

2.

Olivera Pejić

15

3.

Bojana Kremenović

13

4.

Marela Velaula

13

 

 

VOZAČ-KURIR

ODJELJENJE ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Sreto Zelić

15

 

 

VOZAČ

ODJELJENJE ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

David Babić

15

 

 

PORTIR

ODJELJENJE ZA OPŠTE POSLOVE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Ognjen Jakovljević

15

 

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA ČAJNIČE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Vanja Racković

15

 

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Branka Lazarević

15

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE U PODRUČNOJ JEDINICI

PODRUČNA JEDINICA NEVESINJE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Nataša Đogić

14

2.

Tatjana Vučić

12

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE U PODRUČNOJ JEDINICI

PODRUČNA JEDINICA LAKTAŠI

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Vesna Kisin

14

 

 

SARADNIK ZA ARHIV

PISARNICA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Jasna Miljević

15

2.

Marela Velaula

13

3.

Brankica Hrvaćanin

13

4.

Nataša Marković

12

5.

Marina Ćulum

12

 

 

TEHNIČKI SEKRETAR

UPRAVA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Dragica Ubović

15

 

 

VIŠI SARADNIK ZA ZAŠTITU OD POŽARA

ODSJEK ZA ZAŠTITU

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Duško Bjelinić

15

2.

Slavica Gvero

13

 

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE

ODJELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Siniša Marinković

15

2.

Marela Velaula

13

3.

Bojana Kremenović

13

4.

Jasminka Matić

12

5.

Marina Ćulum

11

 

SARADNIK ZA OPŠTE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA MRKONJIĆ GRAD

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Marina Oparnica

15

2.

Stojanka Vučenović

13

 

VIŠI SARADNIK ZA POSLOVNE APLIKACIJE

ODJELJENJE ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Nikola Krčić

15

 

 

VIŠI SARADNIK ZA KOORDINACIJU RADNIH TIJELA IGPRS

ODJELJENJE ZA INFRASTRUKTURU GEOPROSTORNIH PODATAKA REPUBLIKE SRPSKE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Stefan Čavić

15

 

 

                                                                                                                                                                       DIREKTOR

                                                                                                                                                             Mr Dragan Stanković