SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU OPŠTE I POSEBNE USLOVE IZ JAVNOG KONKURSA I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail: uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-157/23

Datum: 05.04.2023. godine

 

          U vezi Javnog konkursa za prijem pripravnika u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Srbac, objavljenog dana 15.03.2023. godine u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovisnko-pravne poslove Banja Luka, objavljuje se sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa:

 

 

Sastav Konkursne komisije za izbor pripravnika putem javnog konkursa:

 

  1. Ljilja Pešikan – predsjednik Komisije,
  2. Đorđe Bogojević – član,
  3. Bojan Ninčić – član.

 

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa i vrijeme održavanja intervjua:

 

19.04.2023. godine

 

12:00 časova

 

 

Vladan Janković

 

 

                                                                                                                               PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                          Ljilja Pešikan, dipl. pravnik