LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

Broj: 21.01/052-220/22

Datum: 03.05.2022. godine

 

                Na osnovu člana 17. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 38/12 i 20/15) Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika putem javnog konkursa za upražnjena radna mjesta: viši saradnik za praćenje medija i promovisanje međunarodnih projekata, fondova i donacija, Odjeljenje za međunarodne projekte, fondove i donacije; viši saradnik za socijalno mapiranje, Odjeljenje za međunarodne projekte, fondove i donacije; saradnik za arhiv, Pisarnica; saradnik za administrativno-tehničke poslove, Područna jedinica Bijeljina i saradnik za opšte poslove, Područna jedinica Sokolac, a u vezi sa Javnim konkursom objavljenim u dnevnom listu „Nezavisne novine“ dana 23.03.2022. godine i na internet stranici www.rgurs.org, na sjednici održanoj dana 29.04.2022. godine, sačinila je

 

LISTU

uspješnih kandidata

 

VIŠI SARADNIK ZA PRAĆENJE MEDIJA I PROMOVISANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA, FONDOVA I DONACIJA

ODJELJENJE ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE, FONDOVE I DONACIJE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Rajana Jakovljević

14

 

 

VIŠI SARADNIK ZA SOCIJALNO MAPIRANJE

ODJELJENJE ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE, FONDOVE I DONACIJE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Bosiljka Vučić

14

2.

Tanja Popović

14

 

 

SARADNIK ZA ARHIV

PISARNICA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Milodanka Pajić

14

2.

Ljubo Večernović

12

 

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA BIJELJINA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Tatijana Rašković

14

 

SARADNIK ZA OPŠTE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA SOKOLAC

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Magdalena Zoranović

14

2.

Biljana Tadić

13

3.

Željka Kovačević

12

 

 

                                                                                                                                                                                                                            V. D. DIREKTORA

                                                                                                                                                                                                                              Mr Dragan Stanković