Lista uspješnih kandidata

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

_________________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-345/21

Dana: 20.07.2021. godine

 

                Na osnovu člana 17. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 38/12 i 20/15) Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika putem javnog konkursa za upražnjena radna mjesta: spremačica, Odsjek za opšte poslove i saradnik za administrativno-tehničke poslove, Područna jedinica Kneževo, a u vezi sa Javnim konkursom objavljenim u dnevnom listu „Nezavisne novine“ dana 07.06.2021. godine i na internet stranici www.rgurs.org, na sjednici održanoj dana 20.07.2021. godine, sačinila je

 

 

LISTU

uspješnih kandidata

 

 

SPREMAČICA

ODSJEK ZA OPŠTE POSLOVE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Ljiljana Petreš

14

2.

Gorana Đekić

13

3.

Ljubica Radanović

12

4.

Jagoda Gojić

11

 

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA KNEŽEVO

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Aleksandra Popović

14

 

 


 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                D I R E K T O R 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bosiljka Predragović, dipl. pravnik