Lista uspješnih kandidata

 

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

_________________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-329/21

Dana: 09.07.2021. godine

 

                Na osnovu člana 17. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 38/12 i 20/15) Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika putem javnog konkursa za upražnjena radna mjesta: saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Laktaši; saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Trebinje; saradnik za opšte poslove, Područna jedinica Trebinje; saradnik za administrativno-tehničke poslove, Područna jedinica Foča i vozač, Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove, a u vezi sa Javnim konkursom objavljenim u dnevnom listu „Nezavisne novine“ dana 27.05.2021. godine i na internet stranici www.rgurs.org, na sjednici održanoj dana 09.07.2021. godine, sačinila je

 

 

 

LISTU

uspješnih kandidata

 

               

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE U PODRUČNOJ JEDINICI

PODRUČNA JEDINICA LAKTAŠI

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Željka Stegić

15

 

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE U PODRUČNOJ JEDINICI

PODRUČNA JEDINICA TREBINJE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Dragana Govedarica

15

 

 

SARADNIK ZA OPŠTE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA TREBINJE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Mirjana Šušić

15

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA FOČA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Balša Lazović

14

2.

Gordan Mastilo

12

3.

Vesna Paprica

10

 

 

 

VOZAČ

ODJELJENJE ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Siniša Lazić

15

 

 

                                                                      D I R E K T O R 

 

Bosiljka Predragović, dipl. pravnik