Konkursi

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA - 05.06.2024.
Opširnije...
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Opširnije...
SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU OPŠTE I POSEBNE USLOVE IZ JAVNOG KONKURSA I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA 05.06.2024.
Opširnije...
SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU OPŠTE I POSEBNE USLOVE IZ JAVNOG KONKURSA I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA 04.06.2024.
Opširnije...
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA - 13.05.2024. GODINE
Opširnije...
JAVNI KONKURS - NAMJEŠTENICI - 29.04.2024.
Opširnije...
SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU OPŠTE I POSEBNE USLOVE IZ JAVNOG KONKURSA I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA - 25.04.2024.
Opširnije...
JAVNI KONKURS - 17.04.2024.
Opširnije...
JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA
Opširnije...
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Opširnije...
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Opširnije...
JAVNI KONKURS - NAMJEŠTENICI - 12.12.2023. GODINE
Opširnije...
JAVNI KONKURS - NAMJEŠTENICI - 28.11.2023.
Opširnije...
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Opširnije...
SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVNOG KONKURSA I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA
Opširnije...
DOPUNA JAVNOG KONKURSA
Opširnije...
JAVNI KONKURS - NAMJEŠTENICI - 12.07.2023.
Opširnije...
KONKURS ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U RUGIPP-U ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
Opširnije...
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Opširnije...
SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU OPŠTE I POSEBNE USLOVE IZ JAVNOG KONKURSA I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA
Opširnije...
JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA
Opširnije...
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Opširnije...
JAVNI KONKURS
Opširnije...
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Opširnije...