Konkursi

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Opširnije...
SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVNOG KONKURSA I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA
Opširnije...
DOPUNA JAVNOG KONKURSA
Opširnije...
JAVNI KONKURS - NAMJEŠTENICI - 12.07.2023.
Opširnije...
KONKURS ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U RUGIPP-U ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
Opširnije...
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Opširnije...
SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU OPŠTE I POSEBNE USLOVE IZ JAVNOG KONKURSA I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA
Opširnije...
JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA
Opširnije...
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Opširnije...
JAVNI KONKURS
Opširnije...
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Opširnije...