Zakonska regulativa

Datum Naziv Preuzmi
23.11.2020. Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14)
23.11.2020. Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14)
23.11.2020. Uputstvo o izmjeni Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj 20/15)
23.11.2020. Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-Nabavke“ ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14)
23.11.2020. Uputstvo o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Službeni glasnik BiH" broj 53/15)
23.11.2020. Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14)
23.11.2020. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14)
23.11.2020. Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke ("Službeni glasnik BiH" broj 103/14)
23.11.2020. Pravilnik o zajedničkoj nabavci i centralnom nabavnom organu ("Službeni glasnik BiH" broj 55/15)
23.11.2020. Odluka o korištenju jedinstvenog rječnika javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj 54/15)
23.11.2020. Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH" broj 56/15)
23.11.2020. Pravilnik o postupku dodjele ugovora u području odbrane i bezbjednosti ("Službeni glasnik BiH" broj 60/15)
23.11.2020. Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 21/15)
23.11.2020. Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Аneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16)
23.11.2020. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Аukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16)
23.11.2020. Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke ("Službeni glasnik BiH" broj 08/18)
23.11.2020. Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH" broj 34/20)
23.11.2020. Pravilinik o postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 21.01/052-86/15 od 23.02.2015. godine
23.11.2020. Uputstvo o načinu glasanja i odlučivanju komisije za javne nabavke Republiče uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 21.01/052-383/18 od 27.07.2018. godine