Izuzeci od ZJN

Datum Naziv Preuzmi
30.12.2021. Odluka o nabavci usluga prenosa poštanskih pošiljaka za 2022. godinu
26.04.2021. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službeni glasnik Republike Srpske" za 2021. godinu
09.04.2021. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službeni list BiH" za 1. polugodište 2021. godine
31.12.2020. Odluka o nabavci usluga prenosa poštanskih pošiljaka za 2021. godinu
15.07.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službenog Glasnika BiH" za drugo polugodište 2020. godine
26.03.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama
20.03.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službeni glasnik Republike Srpske" za 2020. godinu
19.03.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službenog Glasnika BiH" za prvo polugodište 2020. godine