Realizacija ugovora

Datum Naziv Preuzmi
15.01.2021. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-31.12.2020. godine
30.09.2020. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-30.09.2020. godine
03.07.2020. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-30.06.2020. godine