Realizacija ugovora

Datum Naziv Preuzmi
17.01.2022. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2021. godinu (ažuriran dana 17.01.2021. godine)
31.08.2021. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2021. godinu (na dan: 31.08.2021. godine)
11.06.2021. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2020. godinu (ažuriran dana 11.06.2021. godine)
25.05.2021. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2020. godinu (ažuriran dana 25.05.2021. godine)
15.01.2021. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-31.12.2020. godine
30.09.2020. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-30.09.2020. godine
03.07.2020. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-30.06.2020. godine