Odluke o poništenju postupka

Datum Naziv Preuzmi
13.10.2022. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka nivelira i totalnih stanica"
04.10.2022. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja za vođenje IT opreme"
23.09.2022. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke "Izgradnja i opremanje backup i disaster recovery lokacije data centra"
06.09.2022. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja za digitalni arhiv"
05.09.2022. Odluka o poništenju postupka u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Lož ulje za potrebe grijanja PJ Prnjavor"
05.09.2022. Odluka o poništenju postupka otvorenom postupku nabavke radova "Radovi krečenja u prostorijama RUGIPP-a"
19.08.2022. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke roba "Geodetska oprema - nabavka GNSS uređaja"
03.08.2022. Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke roba - "Nabavka opreme za ličnu zaštitu (HTZ)"
11.07.2022. Odluka o poništenju postupka u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Pelet za potrebe Područne jedinice Banja Luka"
20.06.2022. Odluka o poništenju postupka u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka klima uređaja"
13.06.2022. Odluka o poništenju postupka nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka štampanog materijala"
03.06.2022. Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke usluga - "Usluge redovnog pregleda vatrodojavnog sistema"