Odluke o poništenju postupka

Datum Naziv Preuzmi
20.06.2022. Odluka o poništenju postupka u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka klima uređaja"
13.06.2022. Odluka o poništenju postupka nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka štampanog materijala"
03.06.2022. Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke usluga - "Usluge redovnog pregleda vatrodojavnog sistema"