Odluke o dodjeli ugovora

Datum Naziv Preuzmi
17.01.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Opremanje i nadogradnja data centra i disaster recovery lokacije i procedura oporavka sistema od katastrofa"
13.01.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Izrada digitalng modela terena za širu okolinu aerodorma Trebinje"
10.12.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-34/21, d.o.o. "BLONDI", HOTEL MOSKVA Kalinovik
29.11.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Redovno održavanje i servisiranje klima uređaja"
29.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-33/21, "BRČKO GAS" d.o.o. Brčko, P. J. Prijedor
25.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-10/21, FORUM MEDIA d.o.o. Beograd
15.11.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Mreža permanentnih stanica (SRPOS): Nabavka licenci za korišćenje evropskog satelitskog sistema za pozicioniranje - Galileo"
12.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-9/21, Savez računovođa i revizora RS
11.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-32/21, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KARDIAL
09.11.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja eKatastar"
05.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-31/21, Motel "Le pont" Prijedor
05.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-30/21, "Beauty studio DIAMOND", Prenoćište Park, Modriča
05.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-22-5/21
04.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-8/21, Savez računovođa i revizora RS
04.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-29/21, "Kompanija Milojević Gilje - Gas" Bijeljina, PJ "Terme Ozren" Petrovo
03.11.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka materijala za obilježavanje"
26.10.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Servisiranje i popravka službenih motornih vozila"
18.10.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Pogonsko gorivo za službena vozila Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
30.09.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke iz Aneksa II dio B ZJN - "Ljekarski pregledi radnika Republičke uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove"
05.10.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga "Održavanje hardvera"
30.09.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-7/21, "Bam consult " d.o.o. Banja Luka
30.09.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-28/21, ZTC "Banja Vrućica" Teslić
29.09.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-6/21, Udruženje internih revizora Banja Luka
28.09.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-5/21, Udruženje pravnika Republike Srpske
17.06.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda "Nabavka štampanog materijala"
07.09.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-27/21, "PAVGORD" d.o.o. Foča, Hotel "ZELENGORA"
03.09.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-26/21, SUR "JAGODIĆ" Novo Goražde
03.09.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga "Održavanje poslovnog informacionog sistema i sistema pisarnice"
31.08.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-25/21, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, Hotel Kardial
27.08.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-4/21, Savez računovođa i revizora Republike Srpske
25.08.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Nabavka peleta za potrebe Područne jedinice Banja Luka"
20.08.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda nabavku roba "Nabavka klima uređaja"
16.08.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-24/21, KOMPANIJA "BOKSIT" a.d. Milići
11.08.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Osiguranje lica, imovine i motornih vozila" za LOT 3 - Osiguranje imovine (građevinski objekti, namještaj, računarska, geodetska i ostala oprema)
11.08.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Osiguranje lica, imovine i motornih vozila" za LOT 2 - Osiguranje motornih vozila
11.08.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Osiguranje lica, imovine i motornih vozila" za LOT 1 - Osiguranje lica - Kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja
10.08.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-23/21, SUR MOTEL "MAGISTRALA" Doboj
29.07.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke robe "Nabavka sredstava za održavanje higijene"
29.07.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka telekomunikacionih linkova"
27.07.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-22/21, "INTEGRA INŽENJERING" d.o.o. Banja Luka, P.J. HOTEL INTEGRA - Doboj
23.07.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-21/21, Ugostiteljska radnja "Ellite" Prijedor
21.07.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Sigurnosni softver (antivirus, antispam, firewall...)"
20.07.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluge "Nabavka usluga pristupa internetu"
13.07.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka materijala za obilježavanje"
24.06.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-20/21, Privredna jedinica "Drina" Foča
24.06.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-19/21, UR Restoran "Pogled" Han Pijesak
21.06.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka kancelarijskog materijala"
17.06.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje i servisiranje funkcionalne mreže permanentnih GNSS stanica Republike Srpske SRPOS - softver i hardver"
10.06.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluge "Deminiranje terena na području opštine Šamac u pojasu eksproprijacije radi izgradnje auto-puta dionice Vukosavlje-Brčko"
08.06.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba "Printing"
08.06.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-18/21, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, Hotel Kardial
08.06.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-3/21, FINRAR d.o.o. Banja Luka
01.06.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-2/21, FINRAR d.o.o. Banja Luka
28.05.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga "Topografski premjer za potrebe izrade baze vještačkih vertikalnih prepreka u široj okolini aerodroma Trebinje"
27.05.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala"
26.05.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-1/21, Savez računovođa i revizora Republike Srpske
25.05.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-17/21, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, Hotel Kardial
19.05.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka licenci za softver i hardver" za LOT 3 (Nabavka licenci softverskih alata PRTG Network monitor i ADAudit)
19.05.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka licenci za softver i hardver" za LOT 2 (Nabavka licenci softverskih alata RAD Studio Architect Named User, TMS WEB Core Licenca)
17.05.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-16/21, SL INDUSTRY HOTEL Trebinje
17.05.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-22-4/21
29.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-15/21, DOO "GORAJ" Istočno Sarajevo
29.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-14/21, "Espana" d.o.o. I. Sarajevo
16.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-13/21, Hotel "Metohija" Gacko
14.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-12/21, "Aćimović" d.o.o., Hotel "Aćimović" Trebinje
13.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-11/21, "Niskogradnja" d.o.o. Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
13.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-10/21, "Ruding" d.o.o. - Hotel "Bob", I. N. Sarajevo
13.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-22-3/21
13.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-22-2/21
13.04.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačau otvorenom postupku nabavke radova "Adaptacija poslovnog prostora Sjedišta Uprave"
13.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-22-1/21
12.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-9/21, "LUNCH & BAR restaurant" Čirakovac - Mrkonjić Grad
12.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-8/21, UR Pansion "Ima dana" d.o.o. Bijeljina
12.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-7/21, "NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad
09.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-6/21, "SILVA-PROM" d.o.o. Šipovo
09.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-5/21, PJ PRIVREDNIK, Restoran i pansion "Kula", I. Sarajevo
09.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-4/21, "Novak" d.o.o. Zvornik
09.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-3/21, "ABM-KOMERC" doo, HOTEL "DAMIS" Pale
09.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-2/21, "Andrićev konak" d.o.o. Višegrad, HOTEL "Višegrad"
18.03.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka usluga iz oblasti zaštite na radu"
05.03.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Servis i održavanje protivprovalnih sistema"
22.02.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačau otvorenom postupku nabavke radova "Sanacija poslovnog prostora Područne jedinice Doboj"
11.02.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke radova „Sanacija poslovnog prostora Područne jedinice Novi Grad“
02.02.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Servis i održavanje vatrodojavnih sistema"
25.01.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka namještaja"
24.12.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka reklamnog materijala"
22.12.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluge „Ispitivanje protivpožarnih aparata, vatrodojavnog sistema i hidrantskih mreža“
07.12.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka Computer Аided Design (CАD) licenci"
30.11.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-40/20, PJ "INTEGRА INŽENjERING" Trebinje
13.11.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-39/20, UR MOTEL "DVORАC M-M" Modriča
06.11.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1/20, "Galax" do.o. Donji Žabar, PJ "Lovac"
30.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke licenci za softver i hardver za LOT 2 Nabavka GIS licenci
27.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka metalnih polica za arhivu"
20.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje hardvera"
15.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Servisiranje i popravka službenih motornih vozila"
08.10.2020. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-6/20
05.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Harmonizacija podataka - prva faza"
01.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka pogonskog goriva za službena vozila"
29.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke licenci za softver i hardver za LOT 3 Nabavka licenci softverskog ETL (Extract-Transform-Load) alata
25.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka terenskih vozila"
24.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-5/20
21.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka i montaža integrisanog tehničkog sistema zaštite za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
16.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-37/20, KOMPАNIJА "BOKSIT" a.d. Milići
16.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-36/20, "Аćimović"d.o.o. Trebinje
16.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-35/20, "MOTEL-KONАK" Trebinje
11.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-34/20, "NEW SАNАTRON" d.o.o. Novi Grad
11.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-33/20, "Dijamant" Bileća
09.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Održavanje aplikativnog rješenja eKatastar"
07.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-32/20, Motel "Le pont" Prijedor
07.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga - "Održavanje aplikativnog rješenja eGruntovnica"
03.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Održavanje poslovnog informacionog sistema i sistema pisarnice"
02.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Pristup internetu"
02.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-4/20
31.08.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-31/20, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KАRDIАL
28.08.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-30/20, Hotel "Metohija" Gacko
21.08.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka telekomunikacionih linkova"
11.08.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka peleta za potrebe Područne jedinice Banja Luka"
07.08.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-7/20
04.08.2020. Odluka o prihvatanju ponude broj 21.06/404-1-29/20, "Motel Dragana" Banja Luka
03.08.2020. Odluka o prihvatalju ponude br. 21.06/404-1-28/20, ŠG "Vučevica" Čajniče, HOTEL "Orijent"
29.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka računarske i mrežne opreme i opreme za skeniranje za potrebe uspostave digitalnog arhiva"
24.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-27/20. "TАXI-BАR" d.o.o. Gradiška
22.07.2020. Odluka o prihvatanju poruke br. 21.06/404-1-26/20, "VIZION" d.o.o. Rogatica
22.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-25/20, Prenoćište "Nacional", Prnjavor
20.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Rekonstrukcija ili izrada LАN mreža po područnim jedinicama i kancelarijama"
20.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-24/20, "ZLАTNI BOR" d.o.o. Sokolac
10.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka antivirusnog softvera i antispam zaštite"
10.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka kartonskih kutija za potrebe uspostave digitalnog arhiva"
10.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-23/20, Аpartmani "Brko" Kotor Varoš
09.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-6/20
09.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda "Nabavka štampanog materijala" (rezervisani ugovor)
03.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka kancelarijskog materijala"
03.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-22/20, SUR "Caribic" Derventa
03.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-21/20, Hotel "Rođo", Teslić
03.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-20/20, UR RESTORАN "POGLED", Han Pijesak
03.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-19/20, "АNDRIĆEV KONАK" d.o.o. Višegrad, Hotel "Višegrad"
03.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-18/20, "INTEGRА INŽENjERING" d.o.o. Banja Luka, P.J. HOTEL INTEGRА Doboj
19.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-17/20, Motel "Jasen" Bratunac
19.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-16/20, PJ "Drina" Foča
18.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-15/20, Prenoćište Park, Modriča
17.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-14/20, "JАDRАNPROMET" d.o.o. Neum
16.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-3/20
16.06.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Uspostavljanje printing centra"
16.06.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke neprioritetnih usluga "Аngažovanje vještaka za procjenu vrijednosti motornih vozila"
12.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-13/20
02.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-5/20
29.05.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-12/20, Pansion "Stadion", Nevesinje
29.05.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-4/20
28.05.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-3/20
28.05.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-2/20
25.05.2020. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-2/20
22.05.2020. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-1/20
21.05.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke robe "Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala"
04.05.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija - I faza"
27.04.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka HTZ opreme"
23.04.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Izrada digitalnog ortofoto plana Republike Srpske"
21.04.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka materijala za označavanje međnih linija"
16.04.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke „Druga faza opremanja Data centra"
16.04.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Izrada novog Geoportala - I faza"
15.04.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-11/20, "Niskogradnja" d.o.o. Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
10.04.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-1/20
27.03.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Digitalizacija analognih katastarskih planova - prva faza"
23.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-10/20, "Ruding" d.o.o. Restoran "Bob-exclusive" I.N.Sarajevo
23.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-9/20, PJ PRIVREDNIK, Restoran i pansion KULA, I. Sarajevo
23.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-8/20, "LUNCH & BАR restaurant" Čirakovac - Mrkonjić Grad
20.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-7/20, d.o.o. "BLONDI", HOTEL MOSKVА Kalinovik
20.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-6/20, "АBM-KOMERC" DOO, HOTEL DАMIS Pale
20.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-5/20, "SILVА-PROM" d.o.o. Šipovo
19.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-4/20, "Leotar" d.o.o. Trebinje
19.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-3/20, "NOVАK" d.o.o. Zvornik
19.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-2/20, UR Pansion "Ima dana" Bijeljina