Odluke o dodjeli ugovora

Datum Naziv Preuzmi
20.05.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-32/24, MAISTRA HOSPITALITY GROUP - Hotel International, Zagreb
16.05.2024. Odluka o prihvatanju ponude 21.06/152-1-14/24 Udruženje sudija Republike Srpske
16.05.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-31/24, Etno selo Stanišići
10.05.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Ispitivanje opreme za dojavu i gašenje požara" za LOT 3 Redovan pregled vatrodojavnog sistema
10.05.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Ispitivanje opreme za dojavu i gašenje požara" za LOT 2 Ispitavanje hidrantske mreže
10.05.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Ispitivanje opreme za dojavu i gašenje požara" za LOT 1 - Ispitivanje protivpožarnih aparata
10.05.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-30/24, Hotel "Comsar" Rudo
07.05.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-29/24, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KARDIAL
07.05.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-28/24, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KARDIAL
07.05.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-13/24, Savez računovođa i revizora Republike Srpske
07.05.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-12/24, Finrar
29.04.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Nabavka materijala za izvođenje terenskih geodetsko - tehničkih radova"
26.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-27/24 UR "Kolo", Mostar
18.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21/06-404-1-26/24 UR " BELLA VITA" Bratunac
17.04.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga - Održavanje aplikativnog rješenja za digitalni arhiv
16.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-25/24, "PAVGORD" d.o.o. Foča
11.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-24/24, "DIJAMANT" Bileća
11.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-23/24, "KVENTUM" d,o.o. Sarajevo
11.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude 21.06/152-1-11/24 Kventum poslovno-edukativni centar d.o.o. Sarajevo
11.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude 21.06/152-1-10/24 Confinra consulting d.o.o. Doboj
09.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-22/24, "ROYAL HOTELS & RESORT" d.o.o. Dubrovnik
09.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-21/24, "Kompanija Milojević Gilje - gas" d.o.o. Bijeljina, PJ Terme Ozren
09.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude 21.06/152-1-9/24 -Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske
09.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude 21.06/152-1-8/24- " ZAMM media CONSULTING" d.o.o. Sarajevo
08.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-20/24, "CTECH" d.o.o. Sarajevo
05.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-7/24 - CTECH d.o.o. Sarajevo
02.04.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke radova - "Adaptacija tavanskog prostora u PJ Kozarska Dubica"
28.03.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Štampani materijal"
27.03.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-19/24, "BMB GROUP" d.o.o. Banja Luka, Hotel Monogram, Modriča
27.03.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-18/24, Restoran "BMB" Vukosavlje
27.03.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-6/24 - Centar za unapređenje korporativnog upravljanja
18.03.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-17/24, "NOVAK" d.o.o. Zvornik
15.03.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-16/24, "LEOTAR" d.o.o. Trebinje
14.03.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-5/24 - Paragraf Lex BA
11.03.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-4/24
29.02.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Poštanske usluge
28.02.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 -Nabavka namještaja za potrebe poslovnih prostora RUGIPP-Tapacirani i ostali namještaj .
27.02.2024. Odluka o prihvatanju ponude 21.06/152-1-3/24- TEHPRO
23.02.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-15/24, UR - Restoran "Pogled" vl. Todorović Miroslav s.p. Han Pogled, Han Pijesak
22.02.2024. Odluka o prihvatanju ponude 21.06/152-1-2/24 -EU TENDER
16.02.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "IP telefonija"
16.02.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-1/24
15.02.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke radova - "Radovi krečenja u prostorijama RUGIPP-a"
14.02.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje aplikativnog rješenja za vođenje IT opreme
13.02.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-14/24, UR Pansion "Ima dana" Bijeljina
12.02.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2- Nabavka namještaja za potrebe poslovnih prostora RUGIPP -tapacirani i ostali namještaj
12.02.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1- Nabavka namještaja za potrebe poslovnih prostora RUGIPP -pločasti namještaj
07.02.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja eKatastar"
07.02.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Servisiranje kopir aparata"
07.02.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-13/24, HOTEL "ZLATIBOR", Zlatibor
05.02.2024. Odluka o prihvatanju ponude -kotizacija SET Trebinje 2024
31.01.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-12/24, "TEREX company" d.o.o. I. Sarajevo
31.01.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-11/24, "Aćimović" d.o.o., Hotel "Aćimović" Trebinje
26.01.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-10/24, "Baraća Lazić" d.o.o. Dvorovi, HOTEL "RIVER"
26.01.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-9/24, "ABM-KOMERC" doo, HOTEL "DAMIS" Pale
26.01.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-8/24, "MOSKO" d.o.o. Trebinje
25.01.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - "Nabavka kancelarijskog materijala" (rezervisani ugovor)
24.01.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-7/24, "LUNCH & BAR restaurant" Čirakovac - Mrkonjić Grad
24.01.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-6/24, Hotel "Le pont" Prijedor
24.01.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-5/24, "Andrićev konak" d.o.o. Višegrad, Hotel "Višegrad"
19.01.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-4/24, "Mediterana" d.o.o., Hotel NAR, Trebinje
19.01.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-3/24, Prenoćište Park, Modriča
19.01.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-2/24, "Niskogradnja" d.o.o. Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
18.01.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Računarska oprema, mrežna oprema i oprema za pretvaranje analogne građe u digitalni oblik"
17.01.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka licenci za softver i hardver"
17.01.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka usluga novog katastarskog premjera na teritoriji Republike Srpske LOT4
17.01.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka usluga novog katastarskog premjera na teritoriji Republike Srpske LOT3
17.01.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka usluga novog katastarskog premjera na teritoriji Republike Srpske LOT2
17.01.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka usluga novog katastarskog premjera na teritoriji Republike Srpske LOT1
03.01.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka i ugradnja guma za automobile"
29.12.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-3/23
21.12.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Reklamni materijal"
20.12.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-48/23
20.12.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-2/23
14.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda - "Adaptacija krova u PJ Šamac"
08.12.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Tekuće održavanje GNSS uređaja - S2 IT
08.12.2023. Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača - Usisivači za potrebe organizacionih jedinica
06.12.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-47/23
30.11.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-49/23, "RDT Swisslion" d.o.o. Trebinje
28.11.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-48/23, Restoran "AQUA" Gornji Ribnik
27.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Redovan tehnički pregled sistema tehničke zaštite LOT 2
27.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Redovan tehnički pregled sistema tehničke zaštite LOT 1
22.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Primaprom
03.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Keckom
23.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga - "Održavanje računarske, mrežne opreme i opreme za skeniranje"
16.11.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-47/23, "Unis Tours" d.o.o. Banja Luka
16.11.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-46/23
14.11.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-46/23, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KARDIAL
14.11.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-45/23
14.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - "Nabavka licenci za korišćenje kineskog satelitskog sistema - BEIDOU, produžetak licenci za korišćenje evropskog satelitskog sisteme za pozicioniranje - GALILEO i licenci za softver za obradu GNSS opažanja"
08.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje aplikativnih rješenja za Registar cijena i Adresni registar
06.11.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-45/23, "BANCOR TRAVEL & CONFERENCE" Novi Sad
06.11.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-44/23
03.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje aplikativnog rješenja Knjige uloženih ugovora (KUU)
31.10.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-44/23, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, Hotel Kardial
30.10.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija krova u PJ Banja Luka
20.10.2023. Odlika o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje poslovnog informacionog i sistema pisarnice
27.10.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-43/23
23.10.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Radovi krečenja u prostorijama RUGIPP - a, LOT 1
20.10.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-43/23, Hotel "Rajska dolina" Jahorina
20.10.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-42/23
20.10.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-41/23
18.10.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje aplikativnog rješenja eGruntovnica
17.10.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-40/23
17.10.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-42/23, "BELLA VITA" Bratunac
12.10.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - " Nabavka GNSS prijemnika za potrebe mreže permanentnih GNSS stanica Republike Srpske SRPOS"
09.10.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-41/23, B&B Hotels Ljubljana d.o.o.
09.10.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-39/23
05.10.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-40/23, "Kventum" d.o.o. Sarajevo
05.10.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-38/23
04.10.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni kompjuterski materijal
29.09.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-37/23
28.09.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2 Servis i održavanje sistema videonadzora
28.09.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 Servis i održavanje protivprovalnih sistema
20.09.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-39/23, ZTC "Banja Vrućica" a. d. Teslić, HOTEL KARDIAL
20.09.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-36/23
19.09.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-35/23
18.09.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-38/23, "KVENTUM" d.o.o. Sarajevo
18.09.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-34/23
13.09.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - Uspostavljanje printing sistema
31.08.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-37/23, "KVENTUM" d.o.o. Sarajevo
31.08.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-33/23
31.08.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-36/23, "KVENTUM" d.o.o. Sarajevo
31.08.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-32/23
30.08.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-35/23, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KARDIAL
30.08.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-31/23
24.08.2023. Odluka o prihvatanje ponude br. 21.06/404-1-34/23, PJ PRIVREDNIK, Restoran i pansion "Kula", Istočno Sarajevo
24.08.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga - "Telekomunikacione usluge"
17.08.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-30/23
15.08.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-29/23
10.08.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka kartonskih kutija i kartona za potrebe uspostave digitalnog arhiva
08.08.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Nabavka sigurnosnih softvera - Cyber sigurnosti (antivirus, antispam)"
07.08.2023. Odluka o prihvatanju ponude, 21.06/404-1-33/23, HTP "NEUM", Neum, GRAND HOTEL NEUM
31.07.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni kompjuterski materijal
27.07.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka pogonskog goriva za službena vozila
13.07.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-32/23, "Comp - Comerc" d.o.o. Nikšić, HOTEL ONOGOŠT
10.07.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - Sredstva za održavanje higijene
21.06.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-31/23, "Aćimović" d.o.o, Hotel "Aćimović" Trebinje
21.06.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Servis i održavanje vatrodojavnih sistema"
20.06.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja zemljišne knjige (Laris)"
13.06.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja eKatastar - javni uvid"
05.06.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Klima uređaji LOT 2
05.06.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Klima uređaji LOT 1
30.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-28/23
29.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-30/23, "Novi ASTAKOS" Beograd
29.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-27/23
26.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-26/23
26.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-25/23
22.05.2023. Odluka o prihvtanju ponude, br. 21.06/152-1-24/23
22.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-29/23, "VTTI TRAVEL" agencija
16.05.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
17.05.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđča u konkurentskom zahtjevu za dostavljanju ponuda za nabavku roba - "Lož ulja za potrebe grijanja PJ Prnjavor"
12.05.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
12.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-23/23
11.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-28/23, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, Hotel Kardial
11.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-27/23, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, Hotel Kardial
10.05.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka GNSS rovera
10.05.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
08.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-26/23, "Lavina" d.o.o. Pale, Lavina Hotel Jahorina
08.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-22/23
04.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-21/23
04.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-20/23
04.05.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga - Održavanje aplikativnog rješenja Javni uvid u RCN"
26.04.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Pregled i ispitivanje sredstva za rad i opreme za rad i izdavanje upotrebnih dozvola LOT 3
26.04.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Pregled i ispitivanje sredstava za rad i opreme za rad i izdavanje upotrebnih dozvola LOT 2
26.04.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Pregled i ispitivanje sredstava za rad i opreme za rad i izdavanje upotrebnih dozvola LOT 1
26.04.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda Nabavka usluga telemetrije voznog parka
26.04.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - "Nabavka kancelarijskog materijala"
26.04.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-19/23
25.04.2023. Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača
21.04.2023. Odluka o izboru trećerangiranog ponuđača
20.04.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-18/23
20.04.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-25/23, "Kvalitet gradnja" d.o.o. Zemun, HOTEL MARQUISE
12.04.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-17/23
11.04.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-16/23
11.04.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-15/23
31.03.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Nabavka poklona i priznanja za radnike RUGIPP - a koji odlaze u penziju"
30.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-24/23, "KVENTUM" d.o.o. Sarajevo
30.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-14/23
29.03.2023. Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i izboru drugorangiranog ponuđača
29.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-13/23
28.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-23/23, Motel "M" Majstorović Mladen s. p. Vlasenica
28.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-22/23, Pansion "Stadion" s. p. Laketa Radmilo, Nevesinje
27.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-21/23, "Kventum" d.o.o. Sarajevo
27.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-12/23
24.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-20/23, UR - Restoran "Pogled" Han Pijesak
24.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-19/23, "Unis Tours" d.o.o. Banja Luka
23.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-11/23
22.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-1/23, "FRUTELA GROUP" d.o.o. Banja Luka
22.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-10/23
16.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-18/23, "MOTEL-KONAK" vl. Aćimović Miroslava s.p. Trebinje
16.03.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pelet za potrebe područne jedinice Banja Luka
13.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-17/23, "LEOTAR" d.o.o. Trebinje
13.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-16/23, "TEREX Company" d.o.o. Istočno Sarajevo
03.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-15/23, "ROYAL HOTELS & RESORT" d.o.o. Dubrovnik
02.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-9/23
02.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-14/23, "Kventum" d.o.o. Sarajevo
02.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-8/23
28.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-7/23
27.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-13/23, "Braća Lazić" d.o.o. Dvorovi, Hotel "River"
23.02.2023. Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke usluga iz Aneksa II - "Poštanske usluge"
17.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-6/23
15.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-12/23, "Andrićev konak" d.o.o. Višegrad, Hotel "Višegrad"
14.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-11/23, "ROYAL hotels & resort" d.o.o. Dubrovnik
14.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-5/23
14.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-4/23
10.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-3/23
10.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-1-10/23, "BTA TRAVEL AGENCY" Beograd
09.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-9/23, "ABM-KOMERC" doo, Hotel "DAMIS" Pale
09.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-8/23, "LUNCH & BAR restaurant" Čirakovac - Mrkonjić Grad
07.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-7/23, "Integra inženjering" d.o.o. Banja Luka, PJ HOTEL INTEGRA Doboj
07.02.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - "Opremanje i nadogradnja data centra i disaster recovery lokacije, procedura oporavka sistema od katastrofa i nabavka licenci neophodnih za funkcionisanje data centra"
06.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-2/23
06.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-1/23
06.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-6/23, "Niskogradnja" d.o.o. Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
06.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-5/23, "Novak" d.o.o. Zvornik
06.02.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke radova - "Adaptacija tavanskog prostora u PJ Kozarska Dubica"
03.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-4/23, "Pavgord" doo Foča
02.02.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku radova - "Radovi krečenja u prostorijama RUGIPP-a"
01.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-3/23, UR Pansion "Ima dana" Bijeljina
01.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-2/23, Hotel "Le pont" Prijedor
01.02.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke - Računarska oprema, mrežna oprema i oprema za skeniranje
25.01.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Telefonski aparati"
24.01.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - "Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala"
20.01.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - "Nabavka kancelarijskog materijala"
17.01.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga - "Redovno održavanje i servisiranje klima uređaja"
17.01.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Namještaj za potrebe poslovnih prostora RUGIPP"