Odluke o dodjeli ugovora

Datum Naziv Preuzmi
29.06.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka GNSS prijemnika za potrebe mreže permanentnih GNSS stanica Republike Srpske - SRPOS"
29.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-30/22, "Pavgord" d.o.o. Foča
28.06.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja eGruntovnica"
23.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-29/22, Grand Hotel Neum
23.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-11/22
06.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-28/22, ZTC "Banja Vrućica" a. d. Teslić, HOTEL KARDIAL
06.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-10/22
06.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-9/22
06.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-27/22, "NOVA NIKA EVENT" d.o.o. Beograd
03.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-26/22, Grand Hotel Neum
03.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-8/22
31.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-7/22
31.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-25/22, "KVENTUM" d.o.o. Poslovno-edukativni centar, Sarajevo
26.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe - „Kartoni i kartonske kutije za potrebe uspostave digitalnog arhiva“
20.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-24/22, ZTC "Banja Vrućica" a. d. Teslić, HOTEL KARDIAL
20.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Geodetska oprema - nabavka GNSS uređaja“
20.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala"
18.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-6/22
18.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-5/22
18.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-23/22, "VTTI TRAVEL" agencija Banja Luka
18.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga - "Usluge redovnog pregleda vatrodojavnog sistema"
18.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka kancelarijskog materijala"
17.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-4/22
13.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-22/22, PJ PRIVREDNIK, Restoran i pansion "Kula" I. Sarajevo
13.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-21/22, UR Restoran "POGLED" Han Pijesak
13.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga - "Servis i održavanje vatrodojavnih sistema"
06.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-20/22, "APIS" d.o.o. Trebinje
06.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-19/22, "VIZION" d.o.o. Rogatica
06.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-18/22, Hotel "Le pont" Prijedor
20.04.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-17/22, ZTC "Banja Vrućica" a. d. Teslić, HOTEL KARDIAL I
20.04.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-3/22
15.04.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-16/22, "Unis Tours" d.o.o. Banja Luka
13.04.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-2/22
29.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-15/22, "Aćimović" d.o.o. Hotel "Aćimović" Trebinje
29.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-14/22, UR "ELLITE", Prijedor
29.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-13/22, "BEL PRINT" d.o.o. ATOS CENTAR Čelinac
18.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-12/22, "ABM-KOMERC" DOO, Hotel "Damis" Pale
16.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-11/22, "BRČKO GAS" d.o.o. Brčko, P. J. Prijedor
15.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-10/22, "NOVAK" d.o.o. Zvornik
15.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-9/22, ZR "Beauty studio Diamond", Prenoćište Park, Modriča
14.03.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN "Nabavka usluge telemetrije voznog parka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
14.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-8/22, "LUNCH & BAR restaurant" Čirakovac - Mrkonjić Grad
11.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-2/22, "NISKOGRADNJA" d.o.o. Laktaši - Hotel "Ćubić"
11.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-1/22, "FRUTELA GROUP" d.o.o. Banja Luka
11.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-7/22, "SILVA - PROM" d.o.o. Šipovo
10.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-6/22, "Niskogradnja" d.o.o. Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
10.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-5/22, UR Pansion "Ima dana" Bijeljina
10.03.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Geodetska oprema - Nabavka GNSS uređaja"
09.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-4/22, "ROYAL HOTELS & RESORT" d.o.o. Dubravnik
09.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-3/22, "ANDRIĆEV KONAK" d.o.o. Višegrad, HOTEL "Višegrad"
09.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-2/22, "TAXI-BAR" d.o.o. Gradiška
09.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-1/22