Realizacija ugovora

Datum Naziv Preuzmi
17.01.2022. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2021. godinu (ažuriran dana 17.01.2021. godine)
17.01.2022. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2021. godinu
31.08.2021. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2021. godinu (na dan: 31.08.2021. godine)
11.06.2021. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2020. godinu (ažuriran dana 11.06.2021. godine)
25.05.2021. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2020. godinu (ažuriran dana 25.05.2021. godine)
15.01.2021. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-31.12.2020. godine
30.09.2020. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-30.09.2020. godine
03.07.2020. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-30.06.2020. godine
31.01.2020. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-31.12.2019. godine
01.10.2019. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01.-30.09.2019.
01.07.2019. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-30.06.2019. godine
30.01.2019. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period od 01.01.2018-31.12.2018. godine
09.11.2018. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period od 01.01.2018-09.11.2018. godine
07.09.2018. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period od 01.01.2018-06.09.2018. godine
29.06.2018. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period od 01.01.2018-30.06.2018. godine
17.01.2018. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2017. godinu
22.03.2017. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2016. godinu
03.01.2017. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 01.01-31.12.2016.
01.07.2016. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 01.01-30.06.2016.
27.01.2016. Obrazac praćenja realizacije ugovora