VLADA REPUBLIKE SRPSKE USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU I PLAN RADA RUGIPP-A Globalna
16.05.2023

Vlada Republike Srpske na 5. posebnoj sjednici održanoj u ponedjeljak, 15.05.2023. godine jednoglasno je usvojila Izvještaj o radu za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu Republičke upra ...

ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE U VEZI SA IZRADOM PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE Globalna
12.05.2023

U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove danas je održan sastanak radne grupe u vezi sa izradom Prijedloga zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o premjeru i katastru Repub ...

NASTAVAK USPJEŠNE SARADNJE RUGIPP-a i SIDA-e Globalna
11.05.2023

V. d. pomoćnika direktora za međunarodne projekte, fondove i donacije Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Jasenko Nedinić razgovarao je danas u sjedištu U ...

RUGIPP NA JAHORINA EKONOMSKOM FORUMU Globalna
28.04.2023

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove Miladin Đokanović sa saradnikom prisustvuje šestom “ Jahorina ekonomskom forumu“, koji traje od 26-28 ...

RUGIPP NA REGIONALNOM SASTANKU O ZEMLJIŠNOJ UPRAVI KAO INSTRUMENTU ZA KLIMATSKE ADAPTACIJE I KONTROLU RIZIKA OD PRIRODNIH NEPOGODA U BEČU Globalna
28.04.2023

Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) učestvuju  od 26. do 28. aprila 2023. godine u Regionalnom sastanku o zemljišnoj upravi kao instrume ...