Захтјев за понуде Информациони системи  (без претквалификација)

Захтјев за понуде

Информациони системи

 (без претквалификација)

 

Послодавац: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове – Јединица за имплементацију пројекта

Пројекат: Пројекат регистрације некретнина

Назив уговора: Израда новог Геопортала-фаза 2

Држава: Босна и Херцеговина/Република Српска

Зајам бр.: 9048-BA

Захтјев за понуде бр.: BA-RERP-9048BA-RS-IS-RFB-22-Б.2.2.6

Издат дана: 16.04.2022. године

 

1. Босна и Херцеговина је примила финансирање од стране Свјетске банке за трошкове Пројекта Регистрације Некретнина и намјерава да примјени дио прихода према уплатама по уговору за израду новог Геопортала-фаза 2. 

2. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове путем Јединице за имплементацију пројекта сада позива запечаћене понуде квалификованих понуђача за послове израде новог Геопортала-фаза 2.

3. Понуде се спроводе путем међународне конкурентне набавке користећи Захтјев за понуде (RFB) како је наведено у „Прописима о набавкама за зајмопримце IPF-а Свјетске банке - Набавка у финансирању инвестиционих пројеката“ , из јула 2016, ревидиране новембра 2017, јула 2018 и новембра 2020 године („Прописи о набавкама“), и исте су отворене за све квалификоване понуђаче како је дефинисано у Прописима о набавкама.

4. Заинтересовани квалификовани понуђачи могу добити додатне информације од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Јединица за имплементацију пројекта, Јована Станковић, емаил јована.станковиц@ргурс.орг или рерп@ргурс.орг и извршити увид у тендерски документ током радног времена, односно од 10.00 до 14.00 часова на доле наведеној адреси.

5. Тендерски документ на српском језику заинтересовани понуђачи који испуњавају услове могу да откупе након подношења писмене пријаве на адресу доле наведену те након плаћања бесповратне накнаде од БАМ 200,00. Начин плаћања је директно на слиједећи број рачуна  567-241-10000013-81 код банке: СБЕР БАНКА а.д Бања Лука.  Документ ће бити послат путем емаила као пдф прилог и регуларном поштом. У случају разлике између електронски послатог документа и оног послатог поштом овај задњи има предност.

6. Понуде се морају доставити на адресу доле наведену на дан или прије 16.05.2022. године до 13.00h. Електронске понуде неће бити дозвољене. Закашњеле понуде неће бити узете у разматрање. Понуде се јавно отварају у присуству именованих представника понуђача и свих који одлуче да присуствују на адреси доле наведеној у 13.00h, 16.05.2022. године.

7. Уз све понуде приложити Изјаву о гаранцији понуде.

8. Горе наведена адреса:

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 

Јединица за имплементацију пројекта- Протокол

Јована Станковић

Трг Републике Српске бр. 8 

78000 Бања Лука /Република Српска

jovana.stankovic@rgurs.org
rerp@rgurs.org