ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

Kredit br.: 90480BA

 

 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

 

Naziv zadatka: Konsultant za infrastrukturu geoprostornih podataka (IGP konsultant) -uspostavljanje  i održavanje geoprostornih servisa (pretraga, pregled i snimanje) kroz Geoportal Republike Srpske

 

Ref br.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.1.3

 

Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske banke za troškove Projekta registracije nekretnina i namjerava da dio sredstava utroši za podobna plaćanja po osnovu ugovora o djelu za konsultanta  za infrastrukturu geoprostornih podataka radi uspostavljanja  i održavanja geoprostornih servisa kroz Geoportal Republike Srpske.

 

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina poziva podobne konsultante (u dalјem tekstu “Konsultant”) da izraze svoj interes za obavlјanje ovih usluga:

 

IGP konsultant - 1 izvršilac

 

Konsultantske usluge (u dalјem tekstu “Usluge“) obuhvataju slјedeće:

 

•     Održavati baze podataka o geodetskim i drugim geoprostornim informacijama uključujući podatke o koordinatnim, opisnim ili podacima osiguranja kvaliteta;

•     Programiranje nižeg nivoa;

•     Projektovanje i optimizacija obrade geopodataka;

•     Primijenjene tehnike obrade slike i prostornih podataka;

•     Transformacija i usklađivanje geoprostornih podataka prema INSPIRE;

•     Aktivnosti djeljenja i distribucije geoinformacija;

•     Pripremiti geoprostorne podatke za objavljivanje (vektorizacija, čišćenje topologije, transformacija koordinatnog sistema, transformacija sheme, validacija);

•     Korišćenje web tehnologije za GIS i mapiranje (Održavanje Geoportala Republike Srpske);

•     Vizualizacija i distribucija geoprostornih podataka (kreiranje web servisa: koordinatni referentni sistemi, geografski mrežni sistemi, geografska imena, administrativne jedinice, adrese, katastarske parcele, transportne mreže, hidrografija, Zaštićena područja (sve iz Aneksa 1), ortofoto snimke, nadmorska visina);

•     Unošenje metapodataka za podatke, skupove podataka i servisa koristeći standardizovane alate;

•     Podržava RGU u koordinaciji sa subjektima IGP RS;

•     Podnosi mjesečne izvještaje.

 

Potrebne kvalifikacije:

•     Diplomirani inženjer ili master ili ekvivalent sa priznatog univerziteta u oblasti geodezije ili geoinformatike;

•     Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima IGP;

•     Neophodno je znanje engleskog jezika;

•     Iskustvo u korišćenju različitih prostornih baza podataka, komercijalnih ili otvorenih izvora;

•     Dizajn, implementacija i održavanje aplikacije za veb mapiranje ili Geoportal;

•     Iskustvo u radu sa Geoserver-om, Mapserver-om ili ArcGIS serverom;

•     Iskustvo u programiranju aplikacija na jednom ili više sledećih jezika: Pithon, Javascript, Java, HTML, CSS, GML, XML;

•     Iskustvo u korišćenju Open Source veb GIS tehnologija kao što su MapServer, GeoServer, OpenLaiers;

•     Iskustvo u korišćenju bilo kojeg ETL softvera (FME, HALE);

•     Iskustvo u korišćenju softvera i standarda za generisanje i objavljivanje metapodataka (GEONETVORK ili drugi);

•     Znanje o sadržaju i pravilima implementacije INSPIRE-a;

•     Znanje i iskustvo u implementaciji otvorenih standarda za geoprostorne veb usluge (npr. WMS, WFS, WCS).

 

Kao dokaz obrazovne i profesionalne kvalifikacije konsultant je dužan dostaviti slјedeće:

- Kopija diplome o stručnoj spremi

- Potpisana radna biografija-CV od strane konsultanta

- Potvrda o radnom iskustvu

 

Konsultant se imenuje na osnovu ugovora o djelu i radiće puno radno vrijeme.

Ugovor se može produžiti svake godine do kraja Projekta na osnovu zadovoljavajućeg učinka.

Očekuje se da će ova pozicija postojati naredne 2,5 godine. Očekuje se da imenovanje na tu funkciju bude u januaru 2022. godine.

 

Izbor Konsultanta će se vršiti u skladu sa smjernicama Svjetske banke World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, revidirane  u novembru 2017., julu 2018. i novembru 2020. godine, a metod nabavke je IC, odnosno Konkurentski izbor individualnih konsultanata.        

Vaše iskustvo i kvalifikacije moraju odgovarati kvalifikacionim zahtjevima koji su dati u opisu poslova i zadataka. Vaš CV će biti ocijenjen na bazi iskustva i kvalifikacija u skladu sa sljedećim kriterijima:

            (i)  Generalne kvalifikacije: 40%                    

            (ii) Adekvatnost za radni zadatak: 60%

     

Kompletan Projektni zadatak i sve dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova.

 

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavlјeni na dole navedenu adresu najkasnije do 31.12.2021. godine do 12.00h.

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina

PROTOKOL

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

Tel.: +38751338068

E-mail: jovana.stankovic@rgurs.org ; rerp@rgurs.org

Datum objave : 18.12.2021.