ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-646/21

Дана: 10.12.2021. год.

 

            На основу чланова 80. став 3. Закона о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 115/18), а у складу са Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2021. годину ("Службени гласник Републике Српске", број 24/21), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове објављује, а на основу Рјешења о давању број  21.01/052-129-1/21 од 18.02.2021. године в.д.помоћника директора за економско – финансијске послове, мр Драган Станковић, потписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

који је доступан на овом линку : 

/uploads/Javni_poziv-_BL.pdf