Захтјев за понуде Роба

Захтјев за понуде
Роба
(поступак надметања у једној коверти)


Послодавац:    Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове – 
                          Јединица за имплементацију пројекта
Пројекат:    Пројекат регистрације некретнина
Назив уговора: Набавка хардвера и комуникационе опреме за локалне канцеларије - фаза И
Држава:    Босна и Херцеговина/Република Српска
Зајам бр.:    9048-BA
Захтјев за понуде бр.: BA-RERP-90480BA-RS-G-RFB-21-B.2.2.13
Издат дана:    10.07.2021. године


1.    Босна и Херцеговина је примила финансирање од стране Свјетске банке за трошкове Пројекта Регистрације Некретнина и намјерава да примјени дио прихода према уплатама по уговору за Набавку хардвера и комуникационе опреме за локалне канцеларије - фаза И.

2.    Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове путем Јединице за имплементацију пројекта сада позива запечаћене понуде квалификованих понуђача за Набавку хардвера и комуникационе опреме за локалне канцеларије - фаза И.

3.    Прикупљање понуда се спроводи путем националне конкурентне набавке користећи Захтјев за понуде (RFB) како је наведено у „Прописима о набавкама за зајмопримце ИПФ-а Свјетске банке Набавка у финансирању инвестиционих пројеката“ , август 2018 („Прописи о набавкама“), и исте су отворене за све квалификоване понуђаче како је дефинисано у Прописима о набавкама.

4.    Заинтересовани квалификовани понуђачи могу добити додатне информације од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Јединица за имплементацију пројекта путем емаил адресе rerp@rgurs.org и извршити увид у тендерски документ током радног времена, односно од 10.00 до 14.00 часова на доле наведеној адреси.

5.    Тендерски документ на српском језику заинтересовани понуђачи који испуњавају услове могу да купе након подношења писмене пријаве на адресу доле наведену те након плаћања бесповратне накнаде од BAM 200,00. Начин плаћања је директно на слиједећи број рачуна  567-241-10000013-81 код банке: SBER BANKA а.д Бања Лука.  Документ ће бити послат путем емаила као прилог и регуларном поштом. У случају разлике између електронски послатог документа и оног послатог поштом овај задњи има предност.


6.    Понуде се морају доставити на адресу испод наведену на дан или прије 20.08.2021. године у 13.00h. Електронске понуде неће бити дозвољене. Касне понуде ће бити одбијене. Понуде се јавно отварају у присуству именованих представника понуђача и свих који одлуче да присуствују на адреси испод наведеној у 20.08.2021. године у 13.15h.

7.    Уз све понуде приложити Изјаву о гаранцији понуде.

8.    Скреће се пажња на Прописе о набавкама којима се од Зајмопримца захтјева да објави информације о бенефицијарном власништву успјешног понуђача, као дио Обавјештења о додјели уговора, користећи образац за објаву бенефицијарног власништва, који је укључен у тендерски документ.

9.    Горе наведена адреса:

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 
Јединица за имплементацију пројекта- Протокол
Трг Републике Српске бр. 8
78000 Бања Лука /Република Српска
Тел.: 051/338-059 и  051/338-068
rerp@rgurs.org