Огласи

ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА (КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ) - 29.11.2023. ГОДИНЕ
Опширније...
ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА (КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ) - 28.11.2023. ГОДИНЕ
Опширније...
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ - ИСТРАЖИВАЊЕ СТЕПЕНА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГАМА РУГИПП-А
Опширније...
ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА (КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ) - 20.09.2023. ГОДИНЕ
Опширније...
ЗАХТЈЕВ ЗА ПОНУДЕ - НЕКОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ - РАЗВОЈ СОФТВЕРА ЗА КАТАСТАР ВОДОВА И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ СА ДРУГИМ СИСТЕМИМА
Опширније...
ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА (КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ) - 14.09.2023. ГОДИНЕ
Опширније...
Zahtjev za ponude Nekonsultantske usluge
Опширније...
ЗАХТЈЕВ ЗА ПОНУДЕ - НЕКОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ - РЕВИДИРАН
Опширније...
Zahtjev za ponude Nekonsultantske usluge
Опширније...
ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI
Опширније...
Zahtjev za ponude - Nekonsultantske usluge
Опширније...
ЗАХТЈЕВ ЗА ПОНУДЕ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (БЕЗ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА)
Опширније...