Линкови

Институције Републике Српске

Институција Линк
Влада Републике Српске https://www.vladars.rs/
Народна скупштина Републике Српске https://www.narodnaskupstinars.net/
Портал јавне управе http://www.esrpska.com/
Предсједник Републике Српске http://www.predsjednikrs.rs/
Службени гласник Републике Српске https://www.slglasnik.org/
Архитектонско-грађевински факултет у Бања Луци http://aggf.unibl.org/
Уставни суд http://www.ustavnisud.org/
Агенција за државну управу Републике Српске http://adu.vladars.rs/
Републички завод за статистику https://www.rzs.rs.ba/

Институције Федерације БиХ

Институција Линк
Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове http://www.fgu.com.ba/
Грађевински факултет Универзитета у Сарајеву http://www.gf.unsa.ba/
Влада Федерације Босне и Херцеговине http://www.fbihvlada.gov.ba/
Парламент Федерације БиХ https://parlamentfbih.gov.ba/
Агенција за државну службу БиХ http://www.ads.gov.ba/

Институције БиХ

Институција Линк

Институције Републике Србије

Институција Линк
Републички геодетски завод https://rgz.gov.rs/
Грађевински факултет Универзитета у Београду https://www.grf.bg.ac.rs/
Влада Републике Србије https://www.srbija.gov.rs/
Народна скупштина http://www.parlament.gov.rs/

Институције Црне Горе

Институција Линк
Управа за некретнине http://www.nekretnine.co.me/
Скупштина Црне Горе http://www.skupstina.me/

Институције Републике Хрватске

Институција Линк
Државна геодетска управа https://dgu.gov.hr/
Влада Републике Хрватске https://vlada.gov.hr/
Геодетски факултет https://www.geof.unizg.hr/
Катастар https://www.katastar.hr/
Програм сређивања земљишних књига и катастра http://www.uredjenazemlja.hr/

Институције Републике Словеније

Институција Линк
Геодетска управа Републике Словеније https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/geodetska-uprava/
Простор - просторски портал https://www.e-prostor.gov.si/
Влада Републике Словеније https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Институције Републике Македоније

Институција Линк
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ http://www.katastar.gov.mk/
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ http://gf.ukim.edu.mk/
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА https://www.vlada.mk/

Међународне организације

Институција Линк
EuroGeographics https://eurogeographics.org/
INSPIRE https://inspire.ec.europa.eu/
Lantmäteriet https://www.lantmateriet.se/
SIDA-Swedish International Development Cooperation Agency https://www.sida.se/
World Bank Group https://www.worldbank.org/
International Monetary Fund https://www.imf.org/