КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У РУГИПП ЗА СТУДЕНТЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

На основу Споразума о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове (у даљем тексту: РУГИПП) расписује се 

 

К О Н К У Р С

ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Право учешћа на конкурсу имају студенти треће и четврте године основних студија, те апсолвенти Правног факултета Универзитета у Бањој  Луци. Пракса ће бити реализована у периоду од 26. јула до 30. септембра 2021. године у Подручној јединици Бања Лука, односно у подручној јединици града или општине према пребивалишту студента, са трајањем од 15 радних дана према избору студента, а у оквиру овог периода. За вријеме трајања праксе омогућено је упознавање студената са свим пословима из дјелокруга надлежности РУГИПП према Програму обављања студентске праксе у РУГИПП. По завршетку програма студентима ће бити уручени сертификати.

Пријаве се подносе на имејл-адресу: bosiljka.cubrilovic@pf.unibl.org.

*Уз пријаву је потребно приложити и краћу биографију (обавезни елементи су: име и презиме, просјек оцјена, контакт телефон, имејл-адреса, изјава о мјесту обављања студентске праксе: Бања Лука или мјесто пребивалишта студента).

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 10. ЈУН 2021. ГОДИНЕ.