СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИНТЕРВЈУА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊАЛУКА


Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mailuprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-553/20

Дана: 04.12.2020. године

 

У вези са Јавним конкурсом за попуну упражњених радних мјеста: виши сарадник за рачуноводствене послове, Сектор за економско-финансијске послове; виши сарадник за контролу економско-финансијских послова, Сектор за економско-финансијске послове; сарадник за опште послове, Подручна јединица Бања Лука; виши сарадник за анализу података Регистра цијена непокретности и Адресног регистра, Сектор за нормативне послове, европске интеграције и међународне пројекте и сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Сребреница, објављеног дана 26.10.2020. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовиснко-правне послове, објављује се састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса:

 

Састав Конкурсне комисије за избор кандидата путем јавног конкурса:

 

  1. Милош Аћић – предсједник Комисије,
  2. мр Драган Станковић – члан,
  3. Ђорђе Богојевић – члан.

 

 

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса и вријеме одржавања интервјуа:

 

10.12.2020. године

 

09:00 часова

 

Горан Кесић

Јелена Ковачевић

Сања Петровић

Јована Станковић

Рајка Мијатовић

Тијана Бајић

Драгана Свитлица

Јелена Ђурановић

Оливера Јефић

Миланка Бањац

Николина Ћулибрк

Јован Јоксимовић

Вера Новаковић

Слађана Васић

Бојан Поповић

Александар Гвоздаревић

Зора Кучук

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                   Милош Аћић, дипл. правник