ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА - 05.06.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_______________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-261/24

Датум: 05.06.2024. године

 

            На основу члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/12 и 20/15) Комисија за спровођење поступка избора намјештеника путем јавног конкурса за упражњена радна мјеста: сарадник-хардверски техничар, Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности и сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Пелагићево, а у вези Јавног конкурса објављеног у дневном листу „Независне новине“ издање за дан 29.04.2024. године и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (http://www.rgurs.org), сачинила је

 

 

ЛИСТУ

успјешних кандидата

 

 

САРАДНИК-ХАРДВЕРСКИ ТЕХНИЧАР

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Драган Свитлица

15

 

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПОДРУЧНОЈ ЈЕДИНИЦИ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ПЕЛАГИЋЕВО

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Биљана Бркић

15

 

 

                                                                                                                                                                         ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                Мр Драган Станковић