ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_______________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-235/24

Датум: 04.06.2024. године

 

            На основу члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/12 и 20/15) Комисија за спровођење поступка избора намјештеника путем јавног конкурса за упражњена радна мјеста: виши сарадник за рачуноводствене послове, Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове, виши сарадник за пословне апликације, Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности, виши сарадник за правне послове, Одјељење за међународне пројекте, сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Бања Лука, сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Котор Варош, сарадник за опште послове, Подручна јединица Источно Ново Сарајево и сарадник за опште послове, Подручна јединица Пале, а у вези Јавног конкурса објављеног у дневном листу „Независне новине“ издање за дан 17.04.2024. године и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (http://www.rgurs.org), сачинила је

 

 

ЛИСТУ

успјешних кандидата

 

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Наташа Фигурек

14

2.

Бојан Поповић

12

3.

Биљана Кукавица

Није приступила интервјуу

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВНЕ АПЛИКАЦИЈЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Игор Сузић

15

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Тамара Василић

15

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПОДРУЧНОЈ ЈЕДИНИЦИ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА БАЊА ЛУКА

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Илија Поповић

15

2.

Марела Велаула

13

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПОДРУЧНОЈ ЈЕДИНИЦИ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА КОТОР ВАРОШ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Слађа Вученовић

15

 

САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Ивана Глуховић

15

 

САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ПАЛЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Сања Калем

14

 

 

                                                                                                                                                                       ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                              Мр Драган Станковић