СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИНТЕРВЈУА 05.06.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

____________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-261/24

Датум: 27.05.2024. године

 

            У вези Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста: сарадник-хардверски техничар, Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности и сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Пелагићево, објављеног дана 29.04.2024. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (http://www.rgurs.org), објављује се састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса:

 

Састав Конкурсне комисије за избор кандидата путем јавног конкурса:

 

  1. Љиља Пешикан – предсједник Комисије,
  2. Стојан Јунгић – члан,
  3. Сања Бајић – члан.

 

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса и вријеме одржавања интервјуа:

 

05.06.2024. године

12:00 часова

 

Сарадник-хардверски техничар, Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности:

 

  1. Драган Свитлица

 

Сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Пелагићево:

 

  1. Биљана Бркић

 

 

 

                                                                                                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                                                         Љиља Пешикан, дипл. правник