СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИНТЕРВЈУА 04.06.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

____________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-235/24

Датум: 27.05.2024. године

 

            У вези Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста: виши сарадник за рачуноводствене послове, Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове, виши сарадник за пословне апликације, Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности, виши сарадник за правне послове, Одјељење за међународне пројекте, сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Бања Лука, сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Котор Варош, сарадник за опште послове, Подручна јединица Источно Ново Сарајево и сарадник за опште послове, Подручна јединица Пале, објављеног дана 17.04.2024. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (http://www.rgurs.org), објављује се састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса:

 

 

Састав Конкурсне комисије за избор кандидата путем јавног конкурса:

 

 1. Љиља Пешикан – предсједник Комисије,
 2. Стојан Јунгић – члан,
 3. Нина Ћургуз – члан.

 

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса и вријеме одржавања интервјуа:

 

04.06.2024. године

11:30 часова

 

Виши сарадник за рачуноводствене послове, Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове:

 1. Бојан Поповић
 2. Биљана Кукавица
 3. Наташа Фигурек

 

Виши сарадник за пословне апликације, Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности:

 1. Игор Сузић

 

Виши сарадник за правне послове, Одјељење за међународне пројекте:

 1. Тамара Василић

 

Сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Бања Лука:

 1. Илија Поповић
 2. Марела Велаула

 

Сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Котор Варош:

 1. Слађа Вученовић

 

Сарадник за опште послове, Подручна јединица Источно Ново Сарајево:

 1. Ивана Глуховић

 

Сарадник за опште послове, Подручна јединица Пале:

 1. Сања Калем

 

 

                                                                                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                                              Љиља Пешикан, дипл. правник