ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА - 13.05.2024. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

___________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-200/24

Датум: 13.05.2024. године

 

            На основу члана 3. Програма стручног оспособљавања и начина полагања испита приправника у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 43/09) Комисија за спровођење поступка избора приправника путем јавног конкурса у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Бања Лука, а у вези са Јавним конкурсом објављеним у дневном листу „Независне новине“ дана 02.04.2024. године и на интернет страници www.rgurs.org, на сједници одржаној дана 13.05.2024. године, сачинила је

 

 

ЛИСТУ

успјешних кандидата

 

 

ПРИПРАВНИК

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА БАЊА ЛУКА

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Лазар Ђајић

15

2.

Сњежана Ирић

13

 

 

                                                                                                                                                          ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                 Мр Драган Станковић