СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИНТЕРВЈУА - 25.04.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА


Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail:  uprava@rgurs.org

Број: 21.01/052-200/24

Датум: 25.04.2024. године

 

            У вези Јавног конкурса за пријем приправника у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Бања Лука, објављеног дана 02.04.2024. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовиснко-правне послове Бања Лука, објављује се састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса:

 

 

Састав Конкурсне комисије за избор приправника путем јавног конкурса:

 

  1. Љиља Пешикан – предсједник Комисије,
  2. Бојан Нинчић – члан,
  3. Драган Новковић – члан.

 

 

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса и вријеме одржавања интервјуа:

 

13.05.2024. године

 

09:00 часова

 

 

  1. Лазар Ђајић
  2. Сњежана Ирић

 

 

                                                                                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                                                   Љиља Пешикан, дипл. правник