ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-729/23

Датум: 26.01.2024. године

 

            На основу члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/12 и 20/15) Комисија за спровођење поступка избора намјештеника путем јавног конкурса за упражњена радна мјеста: сарадник за административно-техничке послове, Подручна јединица Нови Град, сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Калиновик, сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Источно Ново Сарајево и сарадник за опште послове, Подручна јединица Власеница, а у вези Јавног конкурса објављеног у дневном листу „Независне новине“ издање за дан 12.12.2023. године и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (http://www.rgurs.org), сачинила је

 

ЛИСТУ

успјешних кандидата

 

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА НОВИ ГРАД

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Драгана Микелић Бујић

15

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПОДРУЧНОЈ ЈЕДИНИЦИ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА КАЛИНОВИК

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Драгомир Бањанин

15

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПОДРУЧНОЈ ЈЕДИНИЦИ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Весна Кењић

15

 

САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ВЛАСЕНИЦА

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Милојка Дракулић

15

 

 

                                                                                                                                                                                    ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                         Мр Драган Станковић