ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_______________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-506/23

Датум: 16.08.2023. године

 

            На основу члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/12 и 20/15) Комисија за спровођење поступка избора намјештеника путем јавног конкурса за упражњена радна мјеста: виши сарадник за финансијско извјештавање, Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове; сарадник за послове Писарнице, Писарница; возач-курир, Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове; возач, Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове; портир, Одјељење за опште послове; сарадник за административно-техничке послове, Подручна јединица Чајниче; сарадник за административно-техничке послове, Подручна јединица Источно Ново Сарајево; сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Невесиње; сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Лакташи; сарадник за архив, Писарница; технички секретар, Управа; виши сарадник за заштиту од пожара, Одсјек за заштиту; сарадник за административно-техничке послове, Одјељење за правне послове; сарадник за опште послове, Подручна јединица Мркоњић Град; виши сарадник за пословне апликације, Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности и виши сарадник за координацију радних тијела ИГПРС, Одјељење за инфраструктуру геопросторних података Републике Српске, а у вези Јавног конкурса објављеног у дневном листу „Независне новине“ издање за дан 12.07.2023. године и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (http://www.rgurs.org) и допуне јавног конкурса објављеног дана 13.07.2023. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, на сједници одржаној дана 11.08.2023. године сачинила је

 

 

ЛИСТУ

успјешних кандидата

 

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА ФИНАНСИЈСКО-ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Мирјана Срдић

15

2.

Наташа Фигурек

13

3.

Драгана Ђекановић

13

4.

Мирјана Бајић

12

 

 

САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ

ПИСАРНИЦА

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Александар Додиг

15

2.

Оливера Пејић

15

3.

Бојана Кременовић

13

4.

Марела Велаула

13

 

 

ВОЗАЧ-КУРИР

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Срето Зелић

15

 

 

ВОЗАЧ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Давид Бабић

15

 

 

ПОРТИР

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Огњен Јаковљевић

15

 

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ЧАЈНИЧЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Вања Рацковић

15

 

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Бранка Лазаревић

15

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПОДРУЧНОЈ ЈЕДИНИЦИ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА НЕВЕСИЊЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Наташа Ђогић

14

2.

Татјана Вучић

12

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПОДРУЧНОЈ ЈЕДИНИЦИ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ЛАКТАШИ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Весна Кисин

14

 

 

САРАДНИК ЗА АРХИВ

ПИСАРНИЦА

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Јасна Миљевић

15

2.

Марела Велаула

13

3.

Бранкица Хрваћанин

13

4.

Наташа Марковић

12

5.

Марина Ћулум

12

 

 

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

УПРАВА

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Драгица Убовић

15

 

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

ОДСЈЕК ЗА ЗАШТИТУ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Душко Бјелинић

15

2.

Славица Гверо

13

 

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Синиша Маринковић

15

2.

Марела Велаула

13

3.

Бојана Кременовић

13

4.

Јасминка Матић

12

5.

Марина Ћулум

11

 

САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА МРКОЊИЋ ГРАД

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Марина Опарница

15

2.

Стојанка Вученовић

13

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВНЕ АПЛИКАЦИЈЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Никола Крчић

15

 

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА КООРДИНАЦИЈУ РАДНИХ ТИЈЕЛА ИГПРС

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Стефан Чавић

15

 

 

                                                                                                                                                                       ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                             Мр Драган Станковић