СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИНТЕРВЈУА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА


Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail:  uprava@rgurs.org

Број: 21.01/052-506/23

Датум: 01.08.2023. године

 

            У вези Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста: виши сарадник за финансијско извјештавање, Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове; сарадник за послове Писарнице, Писарница; возач-курир, Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове; возач, Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове; портир, Одјељење за опште послове; сарадник за административно-техничке послове, Подручна јединица Чајниче; сарадник за административно-техничке послове, Подручна јединица Источно Ново Сарајево; сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Невесиње; сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Лакташи; сарадник за архив, Писарница; технички секретар, Управа; виши сарадник за заштиту од пожара, Одсјек за заштиту; сарадник за административно-техничке послове, Одјељење за правне послове; сарадник за опште послове, Подручна јединица Мркоњић Град; виши сарадник за пословне апликације, Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности и виши сарадник за координацију радних тијела ИГПРС, Одјељење за инфраструктуру геопросторних података Републике Српске, објављеног дана 12.07.2023. године и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (http://www.rgurs.org) и допуне јавног конкурса објављеног дана 13.07.2023. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, објављује се састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса:

 

 

Састав Конкурсне комисије за избор кандидата путем јавног конкурса:

 

  1. Љиља Пешикан – предсједник Комисије,
  2. Јасенко Нединић – члан,
  3. Станко Свитлица – члан.

 

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса и вријеме одржавања интервјуа:

 

11.08.2023. године

09:00 часова

 

Бојана Кременовић

Давид Бабић

Огњен Јаковљевић

Никола Крчић

Стефан Чавић

Синиша Маринковић

Срето Зелић

Оливера Пејић

Мирјана Бајић

Марина Опарница

Мирјана Срдић

Весна Кисин

Славица Гверо

Александар Додиг

Јасминка Матић

Драгана Ђекановић

Бранка Лазаревић

Марина Ћулум

Стојанка Вученовић

Вања Рацковић

Душко Бјелинић

Јасна Миљевић

Наташа Ђогић

Драгица Убовић

Татјана Вучић

Наташа Марковић

Наташа Фигурек

Бранкица Хрваћанин

Марела Велаула

Божана Гранула Бајић

 

 

                                                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

                                                                                                                                     Љиља Пешикан, дипл. правник