ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

Број: 21.01/052-220/22

Датум: 03.05.2022. године

 

                На основу члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/12 и 20/15) Комисија за спровођење поступка избора намјештеника путем јавног конкурса за упражњена радна мјеста: виши сарадник за праћење медија и промовисање међународних пројеката, фондова и донација, Одјељење за међународне пројекте, фондове и донације; виши сарадник за социјално мапирање, Одјељење за међународне пројекте, фондове и донације; сарадник за архив, Писарница; сарадник за административно-техничке послове, Подручна јединица Бијељина и сарадник за опште послове, Подручна јединица Соколац, а у вези са Јавним конкурсом објављеним у дневном листу „Независне новине“ дана 23.03.2022. године и на интернет страници www.rgurs.org, на сједници одржаној дана 29.04.2022. године, сачинила је

 

ЛИСТУ

успјешних кандидата

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА ПРАЋЕЊЕ МЕДИЈА И ПРОМОВИСАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА, ФОНДОВА И ДОНАЦИЈА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ, ФОНДОВЕ И ДОНАЦИЈЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Рајана Јаковљевић

14

 

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА СОЦИЈАЛНО МАПИРАЊЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ, ФОНДОВЕ И ДОНАЦИЈЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Босиљка Вучић

14

2.

Тања Поповић

14

 

 

САРАДНИК ЗА АРХИВ

ПИСАРНИЦА

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Милоданка Пајић

14

2.

Љубо Вечерновић

12

 

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Татијана Рашковић

14

 

САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА СОКОЛАЦ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Магдалена Зорановић

14

2.

Биљана Тадић

13

3.

Жељка Ковачевић

12

 

 

                                                                                                                                                                                                                            В. Д. ДИРЕКТОРА

                                                                                                                                                                                                                              Мр Драган Станковић