СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИНТЕРВЈУА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail: uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-220/22

Датум: 15.04.2022. године

 

                У вези Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста: виши сарадник за праћење медија и промовисање међународних пројеката, фондова и донација, Одјељење за међународне пројекте, фондове и донације; виши сарадник за социјално мапирање, Одјељење за међународне пројекте, фондове и донације; сарадник за архив, Писарница; сарадник за административно-техничке послове, Подручна јединица Бијељина и сарадник за опште послове, Подручна јединица Соколац, објављеног дана 23.03.2022. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовиснко-правне послове Бања Лука, објављује се састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса:

 

 

Састав Конкурсне комисије за избор кандидата путем јавног конкурса:

 

  1. Љиља Пешикан – предсједник Комисије,
  2. Ђорђе Богојевић – члан,
  3. Маја Семен – члан.

 

 

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса и вријеме одржавања интервјуа: 

29.04.2022. године

12:00 часова

 

Милоданка Пајић

Љубо Вечерновић

Драженка Ивезић

Рајана Јаковљевић

Босиљка Вучић

Тања Поповић

Дејан Крајишник

Магдалена Зорановић

Биљана Тадић

Татијана Рашковић

Жељка Ковачевић

                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                                                                                     Љиља Пешикан, дипл.правник