Листа успјешних кандидата

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_________________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-345/21

Дана: 20.07.2021. године

 

                На основу члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/12 и 20/15) Комисија за спровођење поступка избора намјештеника путем јавног конкурса за упражњена радна мјеста: спремачица, Одсјек за опште послове и сарадник за административно-техничке послове, Подручна јединица Кнежево, а у вези са Јавним конкурсом објављеним у дневном листу „Независне новине“ дана 07.06.2021. године и на интернет страници www.rgurs.org, на сједници одржаној дана 20.07.2021. године, сачинила је

 

 

ЛИСТУ

успјешних кандидата

 

 

СПРЕМАЧИЦА

ОДСЈЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Љиљана Петреш

14

2.

Горана Ђекић

13

3.

Љубица Радановић

12

4.

Јагода Гојић

11

 

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА КНЕЖЕВО

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Александра Поповић

14

 

 


 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Д И Р Е К Т О Р 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Босиљка Предраговић, дипл. правник