Листа успјешних кандидата

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_________________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-329/21

Дана: 09.07.2021. године

 

                На основу члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/12 и 20/15) Комисија за спровођење поступка избора намјештеника путем јавног конкурса за упражњена радна мјеста: сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Лакташи; сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Требиње; сарадник за опште послове, Подручна јединица Требиње; сарадник за административно-техничке послове, Подручна јединица Фоча и возач, Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове, а у вези са Јавним конкурсом објављеним у дневном листу „Независне новине“ дана 27.05.2021. године и на интернет страници www.rgurs.org, на сједници одржаној дана 09.07.2021. године, сачинила је

 

 

 

ЛИСТУ

успјешних кандидата

 

               

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПОДРУЧНОЈ ЈЕДИНИЦИ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ЛАКТАШИ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Жељка Стегић

15

 

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПОДРУЧНОЈ ЈЕДИНИЦИ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ТРЕБИЊЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Драгана Говедарица

15

 

 

САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ТРЕБИЊЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Мирјана Шушић

15

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ФОЧА

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Балша Лазовић

14

2.

Гордан Мастило

12

3.

Весна Паприца

10

 

 

 

ВОЗАЧ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Синиша Лазић

15

 

 

                                                                      Д И Р Е К Т О Р 

 

Босиљка Предраговић, дипл. правник