Реализација уговора

Датум Назив Преузми
31.08.2021. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2021. годину (на дан: 31.08.2021. године)
11.06.2021. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2020. годину (ажуриран дана 11.06.2021. године)
25.05.2021. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2020. годину (ажуриран дана 25.05.2021. године)
15.01.2021. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период 01.01-31.12.2020. године
30.09.2020. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период 01.01-30.09.2020. године
03.07.2020. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период 01.01-30.06.2020. године