Одлуке о поништењу поступка

Датум Назив Преузми
19.05.2021. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке роба "Набавка лиценци за софтвер и хардвер" за ЛОТ 1 Набавка лиценце софтверског алата LiDAR360 V5.0
23.02.2021. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке радова "Санација пословног простора Подручне канцеларије Берковићи"
25.01.2021. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке радова "Санација шахта и постављање подних облога у ПЈ Вишеград"
11.11.2020. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке "Санација пословног простора Подручне јединице Зворник"
22.10.2020. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке радова "Санација пословног простора ПК Берковићи"
29.09.2020. Одлука о поништењу отвореног поступка набавке лиценци за софтвер и хардвер за ЛОТ 2 Набавка GIS лиценци
29.09.2020. Одлука о поништењу отвореног поступка набавке лиценци за софтвер и хардвер за ЛОТ 1 Набавка Computer Aided Design CAD лиценци
22.07.2020. Одлука о поништењу поступка набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга "Одржавање апликативног рјешења еГрунтовница"
15.07.2020. Одлука о поништењу поступка набавке услуга "Хармонизација података - прва фаза"