Одлуке о поништењу поступка

Датум Назив Преузми
01.09.2023. Одлука о поништењу поступка -Одржавање пословног информационог и система писарнице
19.07.2023. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења еГрунтовница"
27.06.2023. Одлука о поништењу поступка - ЛОТ 2 - Сервис и одржавање система видеонадзора
27.06.2023. Одлука о поништењу поступка - ЛОТ 1 - Сервис и одржавање противпровалних система
13.03.2023. Одлука о поништењу отвореног поступка за набавку услуга "Одржавање апликативних рјешења за Регистар цијена и Адресни регистар"
21.02.2023. Одлука о поништењу отвореног поступка за набавку радова - "Адаптација таванског простора у ПЈ Козарска Дубица"
27.01.2023. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке - "Набавка нивелира и тоталних станица"