Одлуке о додјели уговора

Датум Назив Преузми
25.01.2023. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Телефонски апарати"
24.01.2023. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба - "Набавка потрошног компјутерског материјала"
20.01.2023. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба - "Набавка канцеларијског материјала"
17.01.2023. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку за набавку услуга - "Редовно одржавање и сервисирање клима уређаја"
17.01.2023. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Намјештај за потребе пословних простора РУГИПП"
23.12.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-45/22, Терме Лакташи, Хотел "Сан" Лакташи II
09.12.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Сигурност и мониторинг података"
08.12.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку за набавку роба - "Опремање резервне локације data centra и локације за опоравак података у случају катастрофа"
07.12.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке радова - "Измјештање шахта у ПЈ Вишеград"
06.12.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Набавка рекламног материјала"
06.12.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-44/22, "Браћа Лазић" д.о.о. Дворови, ХОТЕЛ "RIVER"
29.11.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења за вођење ИТ опреме"
18.11.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-26/22
18.11.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-43/22, "BANCOR TRAVEL & CONFERENCE" Нови Сад
15.11.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-25/22
11.11.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-42/22, "Етно село Станишићи" д.о.о. Бијељина
11.11.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-24/22
02.11.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуга "Набавка услуге редовног испитивања техничке исправности геодетских инструмената"
02.11.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-23/22
31.10.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења за дигитални архив"
24.10.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Набавка услуге сервисирања и поправке службених моторних возила"
20.10.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање хардвера"
13.10.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Лож уље за потребе гријања ПЈ Прњавор"
11.10.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка застава и јарбола" - II
11.10.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-41/22, "КВЕНТУМ" д.о.о. Сарајево
10.10.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-40/22, "Liburnia Riviera Hoteli" d.d. OPATIJA
07.10.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-22/22
06.10.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-21/22
06.10.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-20/22
05.10.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга - "Набавка услуга провођења мјера заштите од пожара"
04.10.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-19/22
04.10.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-39/22, ХОТЕЛ ПРИЈЕДОР а. д. Приједор
29.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка средстава за одржавање хигијене"
28.09.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-38/22, Пансион "Стадион", Невесиње
27.09.2022. Закључак о исправци грешке у Одлуци о избору најповољнијег понуђача бр. 21.06/404-101/22
27.09.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-18/22
27.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка застава и јарбола"
26.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка алата за потребе теренских радова"
23.09.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-37/22, Терме Лакташи, Хотел "Сан"
23.09.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-36/22, Хотел "Сунце" Неум
20.09.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-17/22
19.09.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-35/22, "БЛОНДИ" д.о.о. - хотел "Москва", Калиновик
19.09.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-16/22
15.09.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-15/22
14.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Прозори (са уградњом)"
07.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка штампаног материјала" - резервисан уговор
05.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Пелет за потребе Подручне јединице Бања Лука"
05.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке опреме за личну заштиту (ХТЗ)
02.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења књиге уложених уговора"
30.08.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-34/22, "ЈАДРАНПРОМЕТ" Д.О.О. Неум, Хотел "Јадран"
30.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Осигурање лица, имовине и моторних возила" за ЛОТ 3 Осигурање имовине (грађевински објекти, намјештај, рачунарска, геодетска и остала опрема)
30.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Осигурање лица, имовине и моторних возила" за ЛОТ 2 Осигурање моторних возила
30.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Осигурање лица, имовине и моторних возила" за ЛОТ 1 Осигурање лица - Колективно комбиновано осигурање радника од посљедица несрећног случаја
30.08.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-14/22
29.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Успостава принтинг система по подручним јединицама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"
24.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Набавка клима уређаја"
23.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке телекомуникационих услуга
19.08.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-13/22
16.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање пословног информационог система и система писарнице"
16.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Сервис и одржавање противпровалних система и видео надзора"
15.08.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-33/22, ЗТЦ "Бања Врућица" а. д. Теслић, хотел Кардиал
12.08.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-32/22, Хотел "Метохија" Гацко
12.08.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-12/22
03.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Изградња и опремање backup и disaster recovery локације дата центра"
03.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка теренских возила"
22.07.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Погонско гориво за службена возила РУГИПП-а"
05.07.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-31/22, "Дијамант" Билећа
04.07.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе - „Сигурносни софтвер (антивирус, антиспам)“
29.06.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка ГНСС пријемника за потребе мреже перманентних ГНСС станица Републике Српске - СРПОС"
29.06.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-30/22, "Павгорд" д.о.о. Фоча
28.06.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења еГрунтовница"
23.06.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-29/22, Гранд Хотел Неум
23.06.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-11/22
06.06.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-28/22, ЗТЦ "Бања Врућица" а. д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ
06.06.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-10/22
06.06.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-9/22
06.06.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-27/22, "NOVA NIKA EVENT" д.о.о. Београд
03.06.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-26/22, Гранд Хотел Неум
03.06.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-8/22
31.05.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-7/22
31.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-25/22, "KВЕНТУМ" д.о.о. Пословно-едукативни центар, Сарајево
26.05.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе - „Картони и картонске кутије за потребе успоставе дигиталног архива“
20.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-24/22, ЗТЦ "Бања Врућица" а. д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ
20.05.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Геодетска опрема - набавка GNSS уређаја“
20.05.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка потрошног компјутерског материјала"
18.05.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-6/22
18.05.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-5/22
18.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-23/22, "VTTI TRAVEL" агенција Бања Лука
18.05.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга - "Услуге редовног прегледа ватродојавног система"
18.05.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"
17.05.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-4/22
13.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-22/22, ПЈ ПРИВРЕДНИК, Ресторан и пансион "Кула" И. Сарајево
13.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-21/22, УР Ресторан "ПОГЛЕД" Хан Пијесак
13.05.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуга - "Сервис и одржавање ватродојавних система"
06.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-20/22, "АПИС" д.о.о. Требиње
06.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-19/22, "ВИЗИОН" д.о.о. Рогатица
06.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-18/22, Хотел "Le pont" Приједор
20.04.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-17/22, ЗТЦ "Бања Врућица" а. д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ I
20.04.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-3/22
15.04.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-16/22, "Unis Tours" д.о.о. Бања Лука
13.04.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-2/22
29.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-15/22, "Аћимовић" д.о.о. Хотел "Аћимовић" Требиње
29.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-14/22, УР "ELLITE", Приједор
29.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-13/22, "БЕЛ ПРИНТ" д.о.о. АТОС ЦЕНТАР Челинац
18.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-12/22, "АБМ-КОМЕРЦ" ДОО, Хотел "Дамис" Пале
16.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-11/22, "БРЧКО ГАС" д.о.о. Брчко, П. Ј. Приједор
15.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-10/22, "НОВАК" д.о.о. Зворник
15.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-9/22, ЗР "Beauty studio Diamond", Преноћиште Парк, Модрича
14.03.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга из Анекса II дио Б ЗЈН "Набавка услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"
14.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-8/22, "LUNCH & BAR restaurant" Чираковац - Мркоњић Град
11.03.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-2/22, "НИСКОГРАДЊА" д.о.о. Лакташи - Хотел "Ћубић"
11.03.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-1/22, "FRUTELA GROUP" д.о.о. Бања Лука
11.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-7/22, "СИЛВА - ПРОМ" д.о.о. Шипово
10.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-6/22, "Нискоградња" д.о.о. Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ
10.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-5/22, УР Пансион "Има дана" Бијељина
10.03.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Геодетска опрема - Набавка GNSS уређаја"
09.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-4/22, "ROYAL HOTELS & RESORT" д.о.о. Дубравник
09.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-3/22, "АНДРИЋЕВ КОНАК" д.о.о. Вишеград, ХОТЕЛ "Вишеград"
09.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-2/22, "TAXI-BAR" д.о.о. Градишка
09.03.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-1/22