Позиви за услуге из Анекса II дио Б ЗЈН

Датум Назив Преузми
09.03.2022. Позив за достављање понуде за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за 2022. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
07.03.2022. Позив за достављање понуде за набавку услуга стручног усавршавања за 2022. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
07.03.2022. Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за 2022. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове Републике Српске