Позиви за услуге из Анекса II дио Б ЗЈН

Датум Назив Преузми
21.05.2020. Позив за набавку услуга стручног усавршавања за учешће на семинарима и стручним обукама за 2020. години
19.05.2020. Позив за достављање понуде за набавку услуге ангажовања вјештака машинске струке за процјену вриједности моторних возила 2020.
02.04.2020. Позив за достављање понуда за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације за 2020. годину
18.03.2020. Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за 2020. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске