Позиви за услуге из Анекса II дио Б ЗЈН

Датум Назив Преузми
07.09.2021. Измјена Позива за достављање понуде за набавку услуга вршења љекарских прегледа радника Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове
21.07.2021. Позив за достављање понуде за набавку услуга вршења љекарских прегледа радника Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске
25.05.2021. Позив за набавку услуга стручног усавршавања за учешће на семинарима и стручним обукама за 2021. години
09.04.2021. Позив за достављање понуде за набавку услугa интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за 2021. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
07.04.2021. Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за 2021. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске
21.05.2020. Позив за набавку услуга стручног усавршавања за учешће на семинарима и стручним обукама за 2020. години
19.05.2020. Позив за достављање понуде за набавку услуге ангажовања вјештака машинске струке за процјену вриједности моторних возила 2020.
02.04.2020. Позив за достављање понуда за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације за 2020. годину
18.03.2020. Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за 2020. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске