Преговарачки поступак

Датум Назив Преузми
26.05.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у преговарачком поступку без објаве обавјештења за набавку радова "Набавка завршних грађевинских радова на адпатацији сутерена у Подручној јединици Бања Лука"
26.04.2017. Преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку радова "Завршни грађевински радови на адаптацији сутерена у Подручној јединици Бања Лука"
28.04.2016. Преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку услуге "Миграција постојећих софтверских рјешења на нову технолошку платформу, успостава архитектуре ГИС-а и одржавање софтверског система еТераСофт"
08.04.2016. Одлука о резултатима поступка претквалификације у преговарачком поступку без објаве обавјештења за набавку услуге одржавања пословног информационог система и писарнице
31.03.2016. Преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку услуге одржавање пословног информационог система и писарнице