Regulations

Name
Uredba o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja KOVID 19 ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 96/22)
Uredba o kancelarijskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/20)
Uredba o kategorijama i zvanjima državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 18/09, 131/10 i 8/11)
Uredba o radnim mjestima namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 18/09, 131/10 i 8/11)
Uredba o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u republičkim organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/19)
Uredba o kriterijumima za proglašavanje viška zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 107/09)
Uredba o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/12 i 20/15)
Uredba o nespojivosti i slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku u Upravi Republike Srpske da obavlja dodatnu aktivnost ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/06)
Uredba o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u republičkim organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 104/09 i 77/12)
Uredba o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15)
Uredba o naseljenim mjestima koja čine područije jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 4/10, 26/11, 74/12, 110/12, 34/15, 95/15, 39/17, 5/18, 81/18 i 90/20)
Uredba o preduzetničkim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 25/15 i 116/18)
Uredba o uslovima, načinu čuvanja, zaštiti i korišćenju podataka geodetskog informacionog sistema Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 14/09)
Uredba o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/21)